DONG Energy A/S - 16. may 2012: Walney 1 - Fluctuating Production Output due to maintenance

 

Reference number / Reference nummer 20120514STMAR-01
Type of asset or agreement / Form for aktiv eller aftale Wind 
Affected unit(s) / Påvirket anlæg Walney 1
Country / Land UK
Time of capacity reduction / Tidspunkt for reduktion i kapacitet  2012 05 16 11:00 GMT
Company / Virksomhed [Renewables]
Cause / Årsag Maintenance / Vedligehold
Type of fuel(s) / Brændstof Power
Capacity influenced / Påvirket kapacitet 184 MW
Available capacity during outage or maintenance / Kapaciett til rådighed under nedbrud el.vedligehold 0 MW
Estimated outage or maintenance duration / Vurderet varighed for nedbrud eller vedligehold 2012 05 16 15:00 GMT
Duration uncertainty / Usikkerhed +/- 1 hour
Additional information / Yderligere information The park will lose 100% of its' output 5-10 times with a duration of 5 min each due to  maintenance of PLC program on Park Server
Event status