DONG Energy A/S - Severn unit 10 Trip

 

Reference number / Reference nummer 20120511GDM-01
Type of asset or agreement / Form for aktiv eller aftale Power Plant
Affected unit(s) / Påvirket anlæg Severn 10
Country / Land UK
Time of capacity reduction / Tidspunkt for reduktion i kapacitet  06:35
Company / Virksomhed SOM
Cause / Årsag High steam temp.
Type of fuel(s) / Brændstof NG
Capacity influenced / Påvirket kapacitet 403MW
Available capacity during outage or maintenance / Kapaciett til rådighed under nedbrud el.vedligehold 0MW
Estimated outage or maintenance duration / Vurderet varighed for nedbrud eller vedligehold 2HRS
Duration uncertainty / Usikkerhed  
Additional information / Yderligere information none
Event status Open