DONG Energy A/S - 11.July 2012: PLANNED OUTAGE due to maintenance works on substation at GFS

 

Reference number / Reference nummer 20120510STMAR-01
Type of asset or agreement / Form for aktiv eller aftale Wind 
Affected unit(s) / Påvirket anlæg Gunfleet sands 1&2
Country / Land UK
Time of capacity reduction / Tidspunkt for reduktion i kapacitet  11. July 2012 06:00 GMT
Company / Virksomhed [Renewables]
Cause / Årsag Maintenance / Vedligehold
Type of fuel(s) / Brændstof Wind Power
Capacity influenced / Påvirket kapacitet 172 MW
Available capacity during outage or maintenance / Kapaciett til rådighed under nedbrud el.vedligehold 0 MW
Estimated outage or maintenance duration / Vurderet varighed for nedbrud eller vedligehold 11. July 2012 18:00 GMT
Duration uncertainty / Usikkerhed +/- 1 hour
Additional information / Yderligere information INSERT DATA
Event status INSERT DATA