DONG Energy A/S - Maintenance Walney 1

 

Reference number / Reference nummer 20120418STMAR-01
Type of asset or agreement / Form for aktiv eller aftale Wind 
Affected unit(s) / Påvirket anlæg Walney 1
Country / Land UK
Time of capacity reduction / Tidspunkt for reduktion i kapacitet  03-07-2012 08:00 GMT
Company / Virksomhed DONG Energy Wind Power
Cause / Årsag Maintenance / Vedligehold
Type of fuel(s) / Brændstof Power
Capacity influenced / Påvirket kapacitet 184MW
Available capacity during outage or maintenance / Kapaciett til rådighed under nedbrud el.vedligehold 0MW
Estimated outage or maintenance duration / Vurderet varighed for nedbrud eller vedligehold 03-07-2012 17:00 GMT
Duration uncertainty / Usikkerhed 2 hour
Additional information / Yderligere information N/A
Event status N/A