DONG Energy A/S - Outage Nysted Havmølle Park week 25 2012

 

Reference number / Reference nummer 20120416STMAR-01
Type of asset or agreement / Form for aktiv eller aftale Wind
Affected unit(s) / Påvirket anlæg Nysted Havmølle Park
Country / Land DK
Time of capacity reduction / Tidspunkt for reduktion i kapacitet Monday June 18th 2012 at 08:00 CET
Company / Virksomhed DONG Energy
Cause / Årsag Maintenance / Vedligehold
Type of fuel(s) / Brændstof Wind
Capacity influenced / Påvirket kapacitet 166 MW
Available capacity during outage or maintenance / Kapaciett til rådighed under nedbrud el.vedligehold 0
Estimated outage or maintenance duration / Vurderet varighed for nedbrud eller vedligehold Friday June 22nd 2012 at 15:00 CET
Duration uncertainty / Usikkerhed +/- 24 hours
Additional information / Yderligere information None
Event status Open