DONG Energy A/S - Outage on Walney 2

 

Reference number / Reference nummer 20120412-stmar-01
Type of asset or agreement / Form for aktiv eller aftale Wind
Affected unit(s) / Påvirket anlæg Walney 2
Country / Land UK
Time of capacity reduction / Tidspunkt for reduktion i kapacitet 15-04-2012 10:00:00 GMT
Company / Virksomhed [Renewables]
Cause / Årsag Maintenance / Vedligehold
Type of fuel(s) / Brændstof Power
Capacity influenced / Påvirket kapacitet 180 MW
Available capacity during outage or maintenance / Kapaciett til rådighed under nedbrud el.vedligehold 0 MW
Estimated outage or maintenance duration / Vurderet varighed for nedbrud eller vedligehold 5 days
Duration uncertainty / Usikkerhed +/- 1 hour
Additional information / Yderligere information INSERT DATA
Event status INSERT DATA