DONG Energy A/S - UMM-Enecogen-Update : Ready for market

 

Reference number / Reference nummer 20120203[MPTHO]
Type of asset or agreement / Form for aktiv eller aftale Power Plants
Affected unit(s) / Påvirket anlæg Enecogen - unit 10
Affected market / Påvirket marked Netherlands, Power
Time of capacity reduction / Tidspunkt for reduktion i kapacitet  03-02-2012  13:00 (CET)
Company / Virksomhed Enecogen
Cause / Årsag Outage / Nedbrud
Type of fuel(s) / Brændstof Gas
Capacity influenced / Påvirket kapacitet 420 MW
Available capacity during outage or maintenance / Kapaciett til rådighed under nedbrud el.vedligehold 0 MW
Estimated time of outage or maintenance / Vurderet varighed for nedbrud eller vedligehold End date: 05-02-2012 04:20
Duration uncertainty / Usikkerhed + /- 0 hours
Additional information / Yderligere information