DONG Energy A/S - ENECOGEN late start

 

Reference number / Reference nummer 20120203 MIBLO
Type of asset or agreement / Form for aktiv eller aftale Power Plants
Affected unit(s) / Påvirket anlæg Enecogen, NL
Affected market / Påvirket marked Tennet NL, Power & Gas
Time of capacity reduction / Tidspunkt for reduktion i kapacitet  [03-02-2012  08:45] (GMT*)
Company / Virksomhed Enecogen
Cause / Årsag Delayed start
Type of fuel(s) / Brændstof Gas
Capacity influenced / Påvirket kapacitet 820
Available capacity during outage or maintenance / Kapaciett til rådighed under nedbrud el.vedligehold 0
Estimated time of outage or maintenance / Vurderet varighed for nedbrud eller vedligehold 0-8 hours (GMT)
Duration uncertainty / Usikkerhed Medium
Additional information / Yderligere information