Vraag groene energie

Wat kunt u doen om klimaatacties te versnellen? Waar moet u beginnen? We weten hoe lastig het kan zijn om wijs te worden uit de overvloed aan informatie en adviezen. Daarom belichten we hoe u de grootste impact kunt maken. 

Veranderingen in de individuele levensstijl, zoals recycling en met het openbaar vervoer naar het werk gaan, zijn een goede eerste stap. Ze dragen bij aan vermindering van de uitstoot en geven een sterk signaal af dat u zich bekommert om klimaatverandering en dat anderen dat ook moeten doen. Maar het is niet genoeg om klimaatverandering een halt toe te roepen. 
Emissies door verbranding van fossiele brandstoffen zijn immers een bijproduct van alles wat u doet: uw huis verwarmen, de oven aanzetten, met het vliegtuig reizen, bellen en online winkelen. Onze huidige manier van leven is afhankelijk van fossiele brandstoffen. 
 

Om de wereldwijde uitstoot te reduceren in het tempo dat volgens de wetenschap noodzakelijk is, moeten we onze energiesystemen omschakelen van fossiele brandstof naar duurzame groene energie. Door het systeem te veranderen kunnen we deze wereld creëren, en ons dagelijks leven volledig op groene energie laten draaien.

 

Dit kunt u doen om het systeem te veranderen:

Vraag groene energie van de politiek

Vraag groene energie van bedrijven

Vraag de bedrijven waarvan u producten koopt, van banken tot bierbrouwerijen, wat zij doen om hun CO2-voetafdruk te verminderen. U kunt hen dit persoonlijk vragen, op sociale media of de RE100-lijst bekijken om te zien of de bedrijven zich al sterk maken voor groene energie. Als iedereen de vraag stelt, zullen bedrijven onder druk komen te staan om sneller groene maatregelen te nemen.

Bye bye CO2

Lees meer onze stappen richting een wereld die volledig draait op groene energie

Bekijk onze groene transformatie