Vores grønne
omstilling

Sådan skaber vi en verden, der kører på vedvarende energi

Ørsted har 30 års erfaring med at bygge vedvarende energi og er i dag et af verdens førende vedvarende energiselskaber med en bred vifte af løsninger til at reducere verdens energisystemers CO2-udledning og begrænse den globale opvarmning. 

 

I Ørsted har vi en vision om at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Fossile brændsler udgør stadig mere end 80 % af det globale energiforbrug. For at begrænse klimaforandringerne og levere bæredygtig energi er det nødvendigt, at vi drastisk accelererer omstillingen af vores energisystemer fra sort til grøn energi. I løbet af det sidste årti har vi transformeret fra et sort til et grønt energiselskab ved at investere 193 milliarder kr. i vedvarende energi og øge vores andel af grøn energi i vores energiproduktion til 86 % ved udgangen af 2019.

Havvind, landvind og solenergi er hjørnestenene i den globale omstilling til vedvarende energi. Ved at erstatte fossile brændstoffer i energimikset bidrager de til at fortrænge udledning fra fossile brændstoffer. Alle tre teknologier er kernen af de grønne løsninger, vi tilbyder lande som led i deres omstilling til vedvarende
energi.

CUSTOM GRAPHS WILL BE INJECTED HERE
 
CUSTOM GRAPHS WILL BE INJECTED HERE
Ørsteds havvindmølleparker forsyner mere end 15 millioner mennesker med grøn strøm. Takket være den grønne energi, vi leverer, fortrænger vi den CO2-udledning, som ville have været resultatet af energiproduktion baseret på fossile brændsler som kul eller gas. I 2019 bidrog vores grønne energiløsninger til at fortrænge 11,3 millioner ton CO2-udledning – det svarer til at fjerne over 5,7 millioner biler fra vejene i et år.
CUSTOM GRAPHS WILL BE INJECTED HERE

Mål i Ørsteds CO2-reduktionsprogram

2023

  • Komplet udfasning af kul. I løbet af de seneste ti år har Ørsted lukket tre kulfyrede kraftværker i Danmark. Kraftværker med en central rolle i produktionen af varme til danske husstande og industrien er blevet omstillet fra kul til certificeret bæredygtig biomasse. Det sidste kulfyrede kraftværk bliver lukket i 2023.

2025 

  • CO2-neutral drift og energiproduktion.
  • Ved at udfase fossile brændstoffer og installere 20 GW vedvarende energi vil CO2-udledningen være nedbragt med mindst 98 % i 2025 sammenlignet med 2006.
  • CO2-udledningen skal reduceres yderligere og mere end 98 % ved at udskifte hele selskabets bilpark med elbiler i overensstemmelse med EV100-kravene og finde yderligere reduktionsmuligheder i energiproduktionen og driften.
  • Kompensere mulig resterende udledning gennem verificerede og målbare CO2-kompenserende projekter.

2030

  • Opføre mere end 30 GW grøn energi på tværs af teknologier - nok til at levere strøm til mere end 55 millioner mennesker.

2032

  • Reducere udledningen fra forsyningskæde og energihandel med 50 % sammenlignet med 2018 for at sikre, at udledninger på tværs af Ørsteds samlede klimaaftryk reduceres i overensstemmelse med målsætningen om 1,5 °C.

2040

  • Opnå et CO2-neutralt samlet klimaaftryk ti år hurtigere end krævet for at nå målsætningen om 1,5 °C ved at fjerne den resterende udledning fra forsyningskæde og energihandel.
 
Læs pressemeddelelse her
 

Bæredygtigheds-
rapport 2019