Renescience
- Vi laver husholdningsaffald om til energi

Hvad er Renescience, og hvordan gavner det os alle sammen?

Med tanke på klodens stigende befolkningstal, og hvor meget affald vi hver især producerer, er det tydeligt, at vi har brug for nye og innovative løsninger til at håndtere affaldet. En stor del af vores affald kan genanvendes; faktisk op til 84 % af affaldet i en gennemsnitlig husholdning.*
Renescience logo
Løsningen er ikke at køre affaldet på lossepladser eller brænde det. Løsningen er derimod at genanvende mere af det affald, vi producerer, ved hjælp af innovative teknologier. At omdanne det til noget vi kan bruge igen. 
 
Det er lige netop, hvad Renescience-teknologien gør. 
 
Ved hjælp af enzymer, mekanisk sortering, genanvendt vand og anaerob nedbrydning sorterer Renescience husholdningsaffaldet i genanvendelige materialer og omdanner det til grøn energi. Der er mange fordele. 
 
Der har de seneste år været stor vækst på området for affaldshåndtering, og offentlige tiltag bakker op om brugen af alternative affaldshåndteringsteknologier.
 
En af de nye teknologier er Renescience, som genbruger husholdningsaffald ved hjælp af enzymer.

Klik på knapperne nedenfor for at se, hvordan Renescience-teknologien gavner os alle sammen.

Gør hverdagen nemmere

Renescience er en mere enkel og effektiv proces end de traditionelle løsninger til affaldshåndtering. Det gør livet lettere for os. Den enkelte husstand behøver ikke bruge tid på at sortere affald i flere affaldsspande – det klarer teknologien for os. Den udnytter så meget af det nyttige affald som muligt og håndterer det på den mest hensigtsmæssige måde.

Øger graden af genanvendelse

Med Renescience-teknologien kræves der ikke neddeling, hvilket er tilfældet med kildesortering og forbrænding. Dette gør det muligt at udskille en stor mængde biomasse og genanvende materialer. Desuden er det et supplement til husholdningernes sortering af tørt affald og bidrager dermed til at øge genanvendelsesgraden yderligere.

Sparer penge

Indsamlingssystemet til Renescience er enklere end dem til sortering af organisk affald, hvilket betyder, at der kan opnås besparelser. Desuden ydes der ofte offentlige tilskud til biogas, hvilket gør det muligt at opnå større fortjeneste eller reduktion af affaldsafgifterne ved deltagelse i affaldsudbud.

Skaber arbejdspladser

Renescience Northwich, verdens første bioanlæg i fuld skala, har ansat op til 150 lokale i forbindelse med opførelsen og vil have ca. 25 fuldtidsansatte, når anlægget er sat i drift.

Skaber værdifulde ressourcer

Den biovæske, der anvendes i Renescience-processen, er meget velegnet til produktion af biogas og en række andre kemiske produkter. Metaller og plastik genanvendes også.

Reducerer luftforureningen

Renescience nedsætter behovet for forbrænding og bidrager derfor til at reducere luftforureningen markant. I henhold til EU-lovgivningen anses biomasse for at være CO2-neutralt.

Hvordan virker Renescience-teknologien?

Verdens første Renescience-anlæg i fuld skala blev sat i drift i 2017, og vi er ved at udvikle flere anlæg andre steder i verden.

 
Renescience-teknologien udvinder nok metal af vores affald til at kunne producere 3700 biler om året

Northwich-anlægget

  • Behandler op til 80.000 tons affald om året, hvilket svarer til affald fra ca. 70.000 britiske hjem.

  • 3 MW grundlastelektricitet

  • Producerer rent genanvendeligt materiale (plast og metaller), der kan bruges til fremstilling af nye plast- og metalbaserede produkter       

  • Rene inaktive stoffer/grus produceres til brug til bl.a. etablering af nye veje

  • Et restprodukt fra processen – kaldet digestat – kan bruges til gødning af kortvarige energiafgrøder, som ikke er fødevarer, fx pil og elefantgræs.

  • Ikke-genanvendelige dele som sko, træstykker, tekstiler, folier uden genanvendelsesmulighed mv. omdannes til brændselsmateriale til cementovne og/eller andre forbrændingsanlæg.


Renescience-teknologien som en ydelse

Renescience-teknologien kan fungere som en 'stand-alone'- eller 'front-end'-løsning til forskellige projekter.

Den kan bruges i kombination med affaldssortering i husholdninger for at opnå en meget højere genanvendelsesprocent, eller den kan bruges i stedet for kildesortering, hvor det er mere relevant.

Investeringer i teknologier som Renescience bidrager til at opnå langsigtede rentable vækstmuligheder og værdi for samfundet.

Se Renescience-anlægget indefra.

Klimavenlig biomasse

Vores biomasse er primært træpiller og træflis, der kommer fra resttræ fra skove, som dyrkes bæredygtigt