Vores bioenergianlæg

Vedvarende el og fjernvarme

Vi har længe brugt restprodukter fra skov- og landbrug som brændsel på mange af vores kraftværker. I dag bruger vores kraftværker primært restprodukter i form af halm, træpiller og træflis. Det sparer miljøet for millioner af tons CO2-emissioner om året.

Vi har syv centrale kraftværker, som producerer el og fjernvarme, et varmeværk og et spidslastkraftværk, der producerer el. Alle kraftværker udvikles, vedligeholdes og moderniseres løbende, så de producerer el og fjenvarme så effektivt som muligt og med mindst mulig miljøpåvirkning.


Vores kraftværker
Northwich, Renescience-affaldsbehandlingsanlæg
Avedøre, kraftvarmeværk
Asnæsværket, kraftvarmeværk
Esbjergværket, kraftvarmeværk
H.C. Ørsted Værket, kraftvarmeværk 
Herningværket, kraftvarmeværk
Kyndbyværket, spidslastanlæg
Skærbækværket, kraftvarmeværk
Studstrupværket, kraftvarmeværk
Svanemølleværket, varmeværk
  

Se jubilæumsfilm om H.C. Ørsted Værket, der fylder 100 år i 2020.

Renescience

At omdanne affald til noget vi kan bruge igen. Det er lige netop, hvad Renescience-teknologien gør.