El- og varmeproduktion

Kraftværker og nye teknologier i verdensklasse

Vores forretningsområde Bioenergy er en del af vores danske forsyningsforretning. Vi leverer el og varme til vores kunder. En stigende andel af vores produktion er baseret på rene og pålidelige kilder. Det har stor betydning for vores kraftværker og produktionsmetoder.

Når vi konverterer fra kul og gas til biomasse, stiller det store krav til vores kraftværkers fleksibilitet.

Vores teknologiressourcer understøtter den løbende optimering af de konverterede anlæg, når de først er i drift. På den måde sikrer vi, at vi fuldt ud bevarer vores kraftvarmeværkers høje effektivitet og fleksibilitet efter en biokonvertering.

Vi skaber fortsat værdi i vores program for biomassekonvertering ved at fokusere på to områder:

Brændselsfleksibilitet

Vores anlæg er i stigende grad blevet til kraftvarmeværker, der kan anvende flere brændsler (de fleste anlæg kan teknisk fortsat køre på fossile brændsler, selv efter de er blevet biokonverteret). Det giver os fleksibilitet med hensyn til brændselsmixet og sikrer en høj grad af forsyningssikkerhed for vores fjernvarmekunder.

Teknisk fleksibilitet

Vi ønsker at fastholde og styrke vores førende position inden for dansk varme- og elproduktion med den bedste driftseffektivitet. Dette vil vi opnå gennem fortsat omkostningseffektiv drift og fokus på sikkerhed.


Fleksibel biomass sourcing


Det er blevet mere og mere nødvendigt at kunne håndtere udsving i efterspørgslen, fx pludselig og stor efterspørgsel på elektricitet (MW). Vores kraftvarmeværkers fleksibilitet giver os mulighed for at tilpasse os markedsvilkårene. Vi reducerer vores produktion til et minimum, når efterspørgslen er lille og maksimerer produktionen, når efterspørgslen efter el og varme er stor.

Vi indkøber biomasse primært i form af træpiller og træflis, som suppleres med mindre mængder halm og andre restprodukter fra landbruget. Med henblik på at sikre en fleksibel indkøbsproces køber vi træflis og træpiller fra mange lande, primært fra de baltiske lande, Portugal og Rusland. Vi efterlever den Danske Brancheaftale om sikring af bæredygtig biomasse, og vi kræver, at vores leverandører leverer biomasse, som er certificeret i henhold til retningslinjerne SBP.

Vi dækkede
26% af fjernvarmebehovet i Danmark i 2014

Fjernvarme


Fjernvarmeforsyningen fra vores biomassebaserede værker dækker en stor del af vores kunders varmebehov.

Biomasse har siden 2000 udgjort en stigende andel af brændselsforbruget på det danske fjernvarmemarked. Varme produceret på vores værker dækkede 26 procent af fjernvarmebehovet i Danmark i 2014.

Kraftvarmeværker


Vi har otte store kraftvarmeværker, ét varmeværk og ét spidslastkraftværk. Vi ejer desuden 50 procent af CCGT-værket i Holland.

Vi bruger ikke kun damp til at producere strøm, men også til at levere fjernvarme. Generelt betyder kombineret produktion af varme og el et mindre brændstofforbrug til produktion af den samme mængde energi. Fordelen ved kraftvarmeværkerne er netop det reducerede brændstofforbrug.

Vi har opnået en virkningsgrad, som ikke blot gør vores kraftværker omkostningseffektive, men som også sikrer en høj udnyttelse af brændslets energiindhold.


Vi har 8 store
kraftvarme-værker

Vores bioenergianlæg

Vi har syv centrale kraftværker, som producerer el og fjernvarme, et varmeværk og et spidslast-kraftværk, der producerer el