Vi passer på Rethvalen

Hvad nytter det at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi, hvis vi samtidig skader miljøet?

 

 

Rethvaler er i mange år blevet jaget af mennesker. I dag er de udryddelsestruede, og man mener, at der kun er et par hundrede tilbage i Nordatlanten. 

Ifølge forskerne skyldes den seneste nedgang i bestanden primært sammenstød med skibe, eller at dyrene vikler sig ind i reb fra fiskegrej. 

I de farvande, hvor vi opfører vindmølleparker, rådfører vi os med eksperter inden for havbiologi. Vi ansætter fx havbiologer, som hjælper i forbindelse med miljøgodkendelser og vores generelle arbejde med bæredygtighed samt rådgiver os om miljøforskning og udviklingstiltag.
 

Det gør vi for at beskytte rethvaler i USA

Lige siden vi gik ind på det amerikanske marked, har vi fokuseret på at beskytte den nordatlantiske rethval.

Vi:

  • Finansierer WhaleAlert-appen

Beskyttelse af rethvalerne skal være en fælles indsats. Vi finansierer en innovativ app til mobil eller tablet, som lokaliserer sjældne hvaler og sender oplysningerne til skibe, så de kan undgå sammenstød med hvalerne. På den måde bidrager vi med aktuel viden om, hvor hvalerne befinder sig, og til udvekslingen af information mellem skibene. 

  • Investerer i cloud-baseret teknologi

Vi har investeret i overvågningssoftware, der lokaliserer havpattedyr og beregner observationer i forhold til vores aktiviteter på flere forskellige platforme og fartøjer. Kortvisningen gør det nemt at se, hvor hvalerne befinder sig, og gør det lettere for observatører at iværksætte de rette beskyttelsestiltag.

  • Fremmer forskning

Vi har allieret os med forskellige miljøorganisationer og forskere, som skal hjælpe os med at håndtere støjreduktion og påvirkning af vigtige levesteder. 

 

Love your home

Klimaforandringerne er vor tids største trussel mod biodiversiteten.

De nordatlantiske rethvaler lever af vandlopper, som er særligt følsomme over for skiftende havforhold, hvilket påvirker økosystemerne. Forbedrede levesteder vil derfor have stor betydning for vandlopperne på sigt.

Vores vision er en fremtid, der er 100 % grøn. Men vores mål er dog ikke grøn vækst for enhver pris. Vi arbejder også på at sikre, at vi producerer grøn energi på en bæredygtig måde. 

Vores biodiversitetspolitik beskriver klart vores ansvar for at beskytte miljøet og de samfund, hvor vi arbejder.

Faktisk er skabelsen af en 100 % grøn verden på en bæredygtig måde vores styrende princip. Det er udgangspunktet for alt, hvad vi gør, og gavner alle de fantastiske dyr på vores fælles jord.

Bæredygtighedsrapport

Læs mere om vores globale initiativer