Vores vision –og hvem vi er

Lad os skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi.

Klimaforandringerne er en realitet, og de er hastigt ved at forandre levevilkårene på Jorden.  For at beskytte vores fælles hjem skal vi blive bedre til at forsyne den med grøn strøm.
Under 2 grader

Mere end 80 % af verdens samlede energiforbrug kommer stadig fra fossile brændsler. Forureningen, der følger med de fossile brændsler, er skadelig for vores planet.

Det vil vi gerne ændre på. Og vores vision er klar: Lad os skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi.

Holder den globale temperatur nede

Siden Paris-aftalen trådte i kraft i 2016, har det internationale samfund nu fundet fælles fodslag i arbejdet med at minimere den globale temperaturstigning på under 1,5 °C.

Fra sort til grøn

Til trods for de positive fremskridt mener vi, at der kan gøres mere for at reducere konsekvenserne af klimaforandringerne. Over en tredjedel af den globale CO2-udledning stammer fra energiproduktion.
Dette enorme tal fik os i 2008 til at gentænke vores forretningsstrategi fuldstændigt, og vi påbegyndte vores omstilling fra sort til grønt energiselskab. Vi skruede op for vores investeringer i havvindmølleparker, og vi begyndte at ombygge vores kraftværker fra at fyre med kul til i stedet at fyre med bæredygtig biomasse. I 2017 tog vi så skridtet fuldt ud, da vi solgte vores olie- og gasforretning.

Global position inden for havvind

Vores forretning består af tre områder: Offshore, Onshore og Markets & Bioenergy.

Vi er verdensførende inden for havvind. Det betyder, at vi nu forsyner mere end 15 millioner mennesker med grøn strøm. Det er vores ambition at øge dette tal til 30 millioner inden 2025.

Vores markedsførende position har gjort det muligt for os at reducere omkostningerne ved vedvarende energi, så nye markeder og investorer kan se havvind som et mere rentabelt, effektivt og bæredygtigt alternativ til fossile brændsler.

Vindenergiens potentiale – også på land

Vi er også aktive inden for landvind. I øjeblikket har vi landvindmølleparker med en samlet kapacitet på 1,3 GW i USA, og vi er ved at opføre flere vind- og solprojekter i Texas, Nebraska og South Dakota. Vi har en målsætning om at have installeret 5 GW landvind, solenergi og energilagringskapacitet i 2025 – og det er kun begyndelsen.

73 % lavere kulforbrug

På vores kraftværker har vi siden 2006 reduceret vores forbrug af kul med 73 %, og vi har besluttet, at det i 2023 er slut med at bruge kul. I stedet fyrer vi med flis og træpiller produceret på bæredygtig vis, samtidig med at vi konverterer vores kul- og gasfyrede kraftværker.

Vi siger farvel til kul i 2023

Farvel til CO2

Siden 2006 har vi mere end halveret vores CO2-udledning, og vi har et mål om at have reduceret den med 98 % i 2025. Vores udbygning af vedvarende energi giver millioner af mennesker grøn strøm og er et centralt indsatsområde for vores CO2-reduktion.

Grøn energi til alle – nu og i fremtiden

Vi går ind for vedvarende energi, så mennesker, virksomheder og lokalsamfund kan udnytte deres potentiale uden at skulle bekymre sig om at belaste miljøet eller begrænse mulighederne for kommende generationer. Derfor har vi også en ambition om at bygge nok vedvarende energi til at forsyne 35 millioner mennesker med grøn strøm i 2025 og 55 millioner mennesker i 2030.

Sponsorater og partnerskaber

Vi skaber muligheder