Forretningsadfærd

Hvad er god forretningsadfærd?

Integritet handler i bund og grund om at gøre det rigtige, selv når ingen ser det.
Hos Ørsted arbejder vi ansvarligt, sikkert og med integritet.


Vi opretholder høje etiske standarder ved at være ansvarlige og gennemsigtige. 
Vi går ikke på kompromis med menneskerettigheder og har en solid forretningsledelse. 

Integritet er et af de grundlæggende principper for vores virksomhed. Det handler om at finde balancen mellem ikke blot at gøre tingene, men også at tage de rigtige valg. Hver dag håndterer vi komplekse udfordringer for vores virksomhed og de samfund, hvor vi driver forretning. Vi ønsker at håndtere disse komplekse udfordringer og imødegå forventningerne hos vores interessenter med integritet. 

Sådan handler vi ansvarligt - lokalt og globalt

Vores vigtigste pejlemærke for forretningsintegritet er FN’s Global Compact, som vi har været medlem af i 13 år. Vi efterlever internationale konventioner, principper og retningslinjer, fx FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og erhvervsliv og OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder. 

Med disse retningslinjer forankres vores forretningsintegritet i alle vores aktiviteter.
Vi samarbejder med over 22.000 leverandører om at håndtere deres miljømæssige, sociale og etiske påvirkninger. Samarbejdet understøttes i alle tilfælde af vores eget adfærdskodeks

Når vi går ind på nye markeder for havvind, har vi særligt fokus på at sikre de samme høje standarder og den samme etiske adfærd, som vi selv efterlever. 

Handling i stedet for ord

Vi har nultolerance over for bestikkelse og korruption og har retningslinjer om etisk adfærd.

Vi ønsker, at vores medarbejdere trives både på og uden for arbejdspladsen. I de seneste år har vi haft øget fokus på, hvordan vi kan støtte vores medarbejdere i at finde en hensigtsmæssig balance, som giver dem energi til at leve livet fuldt ud.

På samme måde som sikkerhed er en integreret del af vores arbejdskultur, opretholder vi også et højt IT sikkerhedsniveau for at minimere risikoen for cyberangreb.

Hvordan vi gør en forskel

Vi har defineret otte bæredygtighedsprogrammer for at fremme forretningsintegritet på forskellige måder.
 
Forretningsintegritet - Programmer
 • Sikkerhed på arbejdspladsen

  Verdensmål 8 → Delmål: 8.8

  Medarbejdernes sikkerhed har direkte indflydelse på den enkeltes og familiens trivsel og er et grundlæggende ansvar for en virksomhed. En arbejdsplads, der lægger vægt på og værner om personlig sikkerhed, kan have en positiv indflydelse på trivslen i de lokalsamfund, hvor virksomheden har aktiviteter. Vi bestræber os på at skabe en sikker arbejdsplads for både medarbejdere og leverandører og have branchens højeste sikkerhedsstandarder.

   

   

 • Medarbejdernes sundhed og trivsel
  Verdensmål 3 → Delmål: 3.4

  Vi mener, at trivsel og arbejdsglæde er meget vigtigt for et fyldestgørende liv. Med programmet Ørsted Life får vores medarbejdere adgang til tilbud, tjenester og initiativer, som fremmer mental og fysisk trivsel.
   
 • God forretningsadfærd

  Verdensmål 16 → Delmål: 16.5

  Korruption, bestikkelse og anden ulovlig adfærd kan påvirke samfundet ved at destabilisere institutioner og indskrænke gennemsigtigheden og mulighederne for borgerne. Vi har nultolerance over for sådan adfærd og fremmer korrekt adfærd gennem due diligence, medarbejdertræning og en Whistleblower-hotline.

   
   

   

 • Ansvarlige forretningspartnere
   

  Verdensmål 8 og 16 --> Delmål: 8.7, 8.8, 16.5

  Risici vedrørende korruption, arbejdstager- og menneskerettigheder og miljøet er til stede i hele forsyningskæden. Effektiv styring af disse risici er afgørende for virksomheder, der ønsker at drive virksomhed på ansvarlig vis. Vi anvender en risikobaseret tilgang til at vurdere vores 22.000 leverandører og samarbejdspartnere.

   

   

 • Informations- og cybersikkerhed
    Energiinfrastrukturens integritet har afgørende betydning for den nationale sikkerhed, økonomi og hverdagslivet. Vi bestræber os på at informere om og beskytte infrastrukturen i henhold til vigtigheden heraf og overholde gældende lovgivning i de lande, hvor vi er aktive. 
   
 • Kunde-oplevelse
    Kunder over hele verden bliver stadig mere bevidste om konsekvenserne af klimaforandringerne, og det har medført en stigende efterspørgsel på grøn energi. Vi går forrest i omstillingen til intelligente energiløsninger i danske hjem ved at give vores privatkunder mulighed for at have indflydelse på deres energiforbrug via brug af intelligente elmålere, data og rådgivning - også i forhold til konkrete tiltag.
   
 • Ansvarlig skattehåndtering

  Verdensmål 16 → Delmål: 16.6

  Gennemsigtige og ansvarlige skattesystemer er afgørende for at sikre et velstående og retfærdigt samfund. De er med til at finansiere uddannelse, sundhed og andre offentlige ydelser, som er afgørende for at imødekomme grundlæggende samfundsmæssige behov. Vi bestræber os på at overholde loven og på at sikre, at vi betaler den rette mængde skat til tiden i de lande, hvor vi driver virksomhed.

   

   

 • Beskyttelse af personoplysninger
    Beskyttelse af personoplysninger er en grundlæggende menneskeret, som er vigtig for tilliden til nutidens digitale økonomi. Vi respekterer vores medarbejderes, leverandørers og privatkunders privatliv ved at beskytte deres personoplysninger i overensstemmelse med EU’s generelle forordning om databeskyttelse (persondataforordningen).
   

Affald er en kilde til grøn energi

I Ørsted ser vi affald som en værdifuld ressource, da det organiske indhold kan omdannes til biogas, som er et grønt alternativ til naturgas.
Læs mere

En arbejdsplads, hvor alle føler sig anerkendt

Med en global tilstedeværelse og 6.000 medarbejdere har vi brug for en mangfoldig arbejdsstyrke, så vi kan realisere vores vision om en verden, der udelukkende kører på grøn energi.
Læs mere

Cybersikkerhed er et samfundsansvar

Energi er altafgørende for alle dele af samfundet, men kritisk infrastruktur som fx energiforsyning trues i stigende grad af cyberspionage, cyberkriminalitet og hackerangreb.
Læs mere

Bæredygtighedsrapport 2018

En grønnere planet for en bedre verden