En verden, der udelukkende kører på grøn energi

Hvorfor skabe en grønnere verden?

En verden, der udelukkende kører på grøn energi, vil sætte fart på en grøn økonomi og social udvikling samt gøre Jorden til et renere sted. Vigtigst af alt vil det hjælpe med at bekæmpe klimaforandringerne og deres mange konsekvenser for mennesker og natur. 

 

Vi har mange af de rigtige løsninger, men den grønne energiomstilling går slet ikke hurtigt nok. I dag er det kun 12 % af det globale energiforbrug, der kommer fra vedvarende energi ifølge det Internationale Energiagentur. Hvis vi skal holde den globale opvarmning under en 1.5°C stigning, kræver det, at vores energi er næsten fuldstændig CO2-neutral i 2050. 

Globalt set skal kul være udfaset helt i 2050, og vedvarende energi skal udgøre 60 % af energiforbruget i 2030 og 70-85 % i 2050. 

Vind- og solenergi spiller en afgørende rolle. Udbredelsen af disse teknologier i stor skala har gjort dem billigere end fossile brændsler og atomkraft på mange markeder. Det er en banebrydende udvikling, som er altafgørende for en global grøn energirevolution.

Fordelene ved en grønnere verden

En renere, grønnere verden vil gavne alle levende væsener og rent samfundsmæssigt vil det bidrage med afgørende fordele. Omstillingen vil fremme økonomisk vækst og øge beskæftigelsen i erhverv med lav CO2-udledning, hvilket forventes at medføre 37 millioner arbejdspladser globalt. 

En grønnere verden fremmer også den sociale udvikling. De omkring en milliard mennesker, der ikke har adgang til elektricitet i dag, vil få adgang til lys, opvarmning og afkølede madvarer.

Grønt lederskab

Vi har omstillet os fra et sort til et grønt energiselskab, og nu vil vi målrettet hjælpe flere dele af verden til at blive grønne.

Vi har reduceret vores CO2-udledning og er faktisk 27 år forud for de videnskabeligt baserede mål for energisektoren. Og slev mens vores globale fodaftryk ekspanderer, vil vi fortsætte med at ligge inden for de mål der er sat i industrien.

Sådan bygger vi en grønnere verden

Vi har defineret fire bæredygtighedsprogrammer, som skal bringe os nærmere en verden, der udelukkende kører på grøn energi. 
En verden, der udelukkende kører på grøn energi - Program
 • Grønt lederskab

  Verdensmål 13
  De globale temperaturer kan stige med mere end 1,5˚C allerede i 2030, og hvis vi skal begrænse klimaforandringerne, er der behov for øget opmærksomhed og ændret adfærd på tværs af samfundet. Vi gør en aktiv indsats ved at øge den grønne andel af vores energiproduktion, reducere vores CO2-udledning 27 år hurtigere, end videnskaben kræver, arbejde på at afdække klimarelaterede risici og muligheder - og ved at skabe en øget bevidsthed om klimaforandringerne.
   

   

   


 • Udbygning af vindenergi
  Verdensmål 7 --> Delmål: 7.2
  Den globale energiproduktion fra vedvarende energikilder har aldrig været højere end i dag, men den globale produktion af fossile brændsler er stadig høj. Vores mål er at fremme udbygningen af havvind i Europa, USA og Asien/Stillehavsområdet samt landvind i USA.
   

 • Grønnere kraftværker
  Verdensmål 7 --> Delmål: 7.2
  Kul er det fossile brændsel, der udleder mest CO2, og efter to år med nedgang i forbruget er det nu steget igen på verdensplan. Brugen af kul skal stoppes for effektivt at begrænse klimaforandringerne. Vi udfaser brugen af kul i vores aktiviteter ved at konvertere vores kraftvarmeværker i Danmark fra kul og gas til bæredygtig biomasse.
   

 • Integration af grøn energi
  Verdensmål 9 --> Delmål: 9.4
  En verden, der udelukkende kører på grøn energi, er afhængig af et elnet, der kan balancere svingende energiproduktion og forbrugsmønstre. Vi fremmer en fleksibel energiforsyning og et fleksibelt forbrug ved at levere integrerede energiløsninger og undersøge muligheden for at kombinere forskellige teknologier, herunder landvind, batterilagring og solceller.
   

Affald er en kilde til grøn energi

I Ørsted ser vi affald som en værdifuld ressource, da det organiske indhold kan omdannes til biogas, som er et grønt alternativ til naturgas.
Læs mere

En arbejdsplads, hvor alle føler sig anerkendt

Med en global tilstedeværelse og 6.000 medarbejdere har vi brug for en mangfoldig arbejdsstyrke, så vi kan realisere vores vision om en verden, der udelukkende kører på grøn energi.
Læs mere

Cybersikkerhed er et samfundsansvar

Energi er altafgørende for alle dele af samfundet, men kritisk infrastruktur som fx energiforsyning trues i stigende grad af cyberspionage, cyberkriminalitet og hackerangreb.
Læs mere

Bæredygtighedsrapport 2018

En grønnere planet for en bedre verden