En verden, der udelukkende kører på grøn energi

Fremtiden for grøn energi ser lysere ud

For at skabe reel forandring er vi nødt til at handle. Hos Ørsted vil vi revolutionere den måde, vi forsyner samfundet med energi på.

I 2017 slog de globale CO2-koncentrationer og gennemsnitstemperaturerne igen rekord, og vi oplevede hyppigere tropiske storme, voldsommere tørker og andre alvorlige konsekvenser af klimaforandringerne.

Ørsteds vision imødegår klimaforandringernes udfordringer direkte. Før i tiden var vi et af de sorteste energiselskaber i Europa. I dag producerer vi 64 % grøn energi, og med vores mål for 2023 kommer vi op over 95 %.

Grøn energi er nu billigere end sort

Vores løsninger bygger på to teknologier til produktion af grøn energi: havvind og kraftværker, der fyrer med biomasse. Vi er også i gang med at udforske nye forretningsmuligheder inden for energilagring og kundeløsninger for at sætte skub i udbredelsen af grøn energi.

2017 blev et gennembrudsår for havvind. For første gang nogensinde er det blevet billigere at bygge og drive havvindmølleparker end nye kul- og gasfyrede kraftværker. Som verdens største udvikler af vedvarende energi fra havvind er vi gået forrest i omstillingen sammen med vores leverandører og forretningspartnere.

Alle vores investeringer går til vores portefølje af grøn energi. I 2017 udstedte vi grønne obligationer til en værdi af 9,4 mia. kr. til at støtte vores grønne vækststrategi – den foreløbigt største udstedelse i Danmark. 

En verden, der udelukkende kører på grøn energi - Progammer
 • Grøn energiproduktion
  Verdensmål: #13 – Delmål: 13.3

  Risici ved og effekterne af klimaforandringer bliver stadig mere udbredte. Vi handler konkret for at øge andelen af grøn energi i vores produktion og reducere vores CO2-udledning.

   


 • Opførelse af havvind
   Verdensmål: #7 – Delmål: 7.2

  For at afbøde klimaforandringer og deres konsekvenser skal vi opbygge mere grøn energikapacitet. Havvind er en skalerbar og effektiv grøn energiteknologi.

 • Grønnere kraftværker
    Verdensmål: #7 – Delmål: 7.2

  Kul er det fossile brændsel, der udleder mest CO2, hvilket påvirker klimaet negativt. Ved at udfase kul reducerer vi CO2-udledningen fra vores el- og varmeproduktion betydeligt.
   

 • Integration af grøn energi
  Verdensmål: #9 – Delmål: 9.4

  I en verden, der udelukkende kører på grøn energi, vil efterspørgslen efter strøm stige, og produktionen og forbruget vil variere. Det er en udfordring for energisystemet. Vi fokuserer på at skabe et balanceret elnet ved at levere løsninger til lagring af energi og samtidig fremme et mere fleksibelt forbrug.

 • Energibesparelser
  Verdensmål: #7 – Delmål: 7.3

  Globalt er der et stort potentiale i forbedret energieffektivitet, som giver virksomheder og husstande mulighed for at reducere deres omkostninger og CO2-udledning. Vi vil hjælpe dem med at udnytte dette potentiale fuldt ud.

Bæredygtighedshistorier

En af verdens største udviklere af grøn energi

Bæredygtighed i fokus

Vi nedbringer CO2-udledningen hurtigere, end videnskaben kræver det