Vores bioenergianlæg

Vedvarende el og fjernvarme

Vi har længe brugt restprodukter fra skov- og landbrug som brændsel på mange af vores kraftværker. I dag bruger vores kraftværker primært restprodukter i form af halm, træpiller og træflis. Det sparer miljøet for millioner af tons CO2-emissioner om året.

Vi har otte centrale kraftværker, som producerer el og fjernvarme, et varmeværk og et spidslastkraftværk, der producerer el. Alle kraftværker udvikles, vedligeholdes og moderniseres løbende, så de producerer el og fjenvarme så effektivt som muligt og med mindst mulig miljøpåvirkning.


Vores kraftværker
Kalundborg, biogasanlæg
Northwich, Renescience-affaldsbehandlingsanlæg
Avedøre, kraftvarmeværk
Asnæsværket, kraftvarmeværk
Esbjergværket, kraftvarmeværk
H.C. Ørstedværket, kraftvarmeværk 
Herningværket, kraftvarmeværk
Kyndbyværket, spidslastanlæg
Skærbækværket, kraftvarmeværk
Studstrupværket, kraftvarmeværk
Svanemølleværket, varmeværk

Henrik Rostgaard, Chemical Engineer, Bioenergy

"Bevidstheden om, at jeg kan gøre en ægte forskel i branchen, giver mig stor lyst til at gå på arbejde hver eneste dag. En markedsførende virksomhed som Ørsted giver dig en kæmpestor chance for at lære af de bedste i branchen."