Vores biomasse er primært træpiller og træflis, der kommer fra resttræ fra skove, som dyrkes bæredygtigt. Biomasse har været afgørende for, at vi kan afskrive kul som en nødvendig energikilde, og fungerer som et supplement til vind- og solenergi.

Vores træpiller og flis er resttræ fra bæredygtigt drevne produktionsskove. Resttræet er af så lav kvalitet, at det ikke giver mening at benytte det til huse, møbler og gulve. Det er typisk toppe, grene og savsmuld fra savværker samt frasorterede stammer, der er ramt af sygdom. Jo mere træ, der bruges til møbler og bygninger, jo mere resttræ vil der være til at erstatte kul og gas, når vi producerer el og fjernvarme på kraftvarmeværkerne.

Træ fra bæredygtigt drevne produktionsskove

Bæredygtigt drevne produktionsskove har til formål at producere træ så effektivt som muligt. I produktionsskove foregår der løbende udtynding af træ af lav kvalitet, og grene og toppe skæres af og efterlades i skovbunden, når træer fældes og køres på savværker. Dermed er der store mængder resttræ, som vi kan udnytte til at producere grøn energi.

Vi køber kun træpiller og flis fra leverandører, hvor biomassen udelukkende kommer fra skovområder, hvor der løbende sker genplantning, og hvor økosystemet og biodiversiteten bliver beskyttet. For at sikre at vores leverandører efterlever vores bæredygtighedskrav, har vi implementeret certificeringsordningen Sustainable Biomass Program (SBP), hvor uafhængige tredjepartsauditører har ansvaret for at kontrollere og certificere, at leverandørerne overholder vores krav om bæredygtighed.

Skaber mere grøn energi

Vi belaster klimaet meget mindre, når vi skifter kul og gas ud med træpiller og flis fra bæredygtigt drevne skove. Træerne er en del af en naturlig cyklus, som optager og lagrer CO2, når de vokser, og som afgiver CO2, når de på et tidspunkt enten rådner eller bliver brændt. Hvis træerne bliver til tømmer eller møbler, lagrer de CO2 i lang tid, og restprodukterne fra tømmerproduktionen kan bruges til at erstatte brugen af kul og gas. Når nye træer vokser op, optager de den CO2, der udledes ved at omdanne resttræet til energi. Kul og gas lagrer en masse CO2 nede i jorden, og det skal vi lade ligge. Læs mere om klimafordelene ved at bruge mere træ i både byggeriet og i energisektoren i analysen 'Træsektorens bidrag til samfundsøkonomien'.

Vi har besluttet, at vi helt udfaser brugen af kul frem mod 2023. Biomasse har været afgørende for, at vi kan afskrive kul som en nødvendig energikilde, og fungerer som et godt supplement til sol- og vindenergi. En stabil energiforsyning har brug for et alternativ til fx vindenergien, når vinden ikke blæser.

Digitale kraftværker

Hos Ørsted arbejder vi hele tiden på at skabe smartere og sikrere arbejdsgange på kraftværkerne.