Bioenergy

CO2-neutral energiproduktion

Bioenergy & Thermal Power fyrer kun med flis og træpiller, der er produceret på en bæredygtig måde. Det giver et miljøvenligt og meget bæredygtigt alternativ til kul.

Renescience

Vi bruger enzymer til at lave husholdnings-affald om til energi

Vores bioenergiværker

Bruger innovative løsninger til at spare miljøet for flere millioner tons CO2-udledning om året

Elektricitet og varmeproduktion

Verdens førende kraftværker og nye teknologier

Grøn energi fra biogas

En del af vores mål mod en grønnere og mere bæredygtig verden

Biomassekonverteringsprogram

I 2023 vil vi helt erstatte kul som brændstof med bæredygtig biomasse

Nøgletal 2017

Omsætning: DKK 5,9 mia.
EBITDA: DKK 0,2 mia.
Medarbejdere (FTE): 749
Varmeproduktion: 9,0 TWh
Elproduktion: 8,2 TWh