Vores vision og værdier

Vi vil skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi

Vi mener, det er tid til at handle og tage effektive skridt til at skabe en verden, der kører på grøn energi. Vedvarende energi er nøglen til en renere fremtid, og kloden har brug for øjeblikkelig handling, som reducerer konsekvenserne af klimaforandringerne.
Under 2 grader

Holder den globale temperatur nede

Siden Paris-aftalen trådte i kraft i 2016, har det internationale samfund nu fundet fælles fodslag i arbejdet med at minimere den globale temperaturstigning på under 1,5 °C.

Fra sort til grøn

Til trods for de positive fremskridt mener vi, at der kan gøres mere for at reducere konsekvenserne af klimaforandringerne. Over en tredjedel af den globale CO2-udledning stammer fra energiproduktion. En tredjedel! Dette enorme tal fik os til at gentænke vores forretningsstrategi fuldstændigt allerede for ti år siden, hvor vi påbegyndte vores omstilling fra et sort til et grønt energiselskab.

Udfaser kul

Vi har siden 2006 reduceret vores forbrug af kul med 73 procent, og vi har besluttet helt at udfase kul inden 2023.
Vi siger farvel til kul i 2023

73 procent lavere kulforbrug

Vi har siden 2006 reduceret vores forbrug af kul med 73 procent, og vi har besluttet helt at udfase kul inden 2023. Vi er blevet en global leder inden for havvind med en markedsandel på 25 procent, hvilket betyder, at vi nu forsyner 9,5 millioner mennesker med el. Det er vores ambition at øge dette tal til 30 millioner inden 2025. I 2017 frasolgte vi vores upstream olie- og gasforretning og tog dermed det sidste skridt i retning af at blive et grønt energiselskab.

Farvel til CO2

Siden 2006 har vi mere end halveret vores CO2-udledning, og vi har et mål om at have reduceret den med 98 procent i 2025.

...og det er også
slut med CO2

Vi bygger mod en grøn fremtid

Vores markedsførende position inden for grøn energi har gjort det muligt for os at reducere omkostningerne ved vedvarende energi, så nye markeder og investorer kan se de store skaleringsmuligheder for vedvarende energi som et mere rentabelt, effektivt og bæredygtigt alternativ til fossile brændsler.

Frem mod 2020 forventes havvind at være den hurtigst voksende vedvarende energiteknologi i Europa

 

Siden vi indviede verdens første havmøllepark i 1991, har havvind udviklet sig fra at være en nicheteknologi til en helt almindelig investeringsmulighed for både energiselskaber og investorer. Frem mod 2020 forventes havvind at være den hurtigst voksende vedvarende energiteknologi i Europa. Vi er stolte af at være på forkant med denne hurtige vækst, og vi vil fortsætte med at udbygge vores førerposition inden for havvind over hele verden for at sikre en rettidig global overgang fra fossile til CO2-neutrale energikilder. 

Vi går ind for vedvarende energi, hvor mennesker, virksomheder og lokalsamfund har frihed til at udnytte deres potentiale uden at skulle bekymre sig om at belaste miljøet eller begrænse mulighederne for kommende generationer.

Vores tre forretningsområder

Vores forretning beskæftiger sig ikke kun med havvind. Vores kompetencer inden for vedvarende energi omfatter også markedsførende aktiviteter i vores to andre forretningsområder, Markets & Bioenergy. Alle vores forretningsområder bruger avancerede løsninger til at nå vores mål om at skabe en bæredygtig fremtid for vores klode.

Grøn energi til alle – nu og i fremtiden

Vi går ind for vedvarende energi, så mennesker, virksomheder og lokalsamfund kan udnytte deres potentiale uden at skulle bekymre sig om at belaste miljøet eller begrænse mulighederne for kommende generationer.

Sponsorater og partnerskaber

Vi skaber muligheder