Vores vision og værdier

Vi vil skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi

Vi mener, det er tid til at handle og tage effektive skridt til at skabe en verden, der kører på grøn energi. Vedvarende energi er nøglen til en renere fremtid, og kloden har brug for øjeblikkelig handling, som reducerer konsekvenserne af klimaforandringerne.

Holder den globale temperatur nede

Siden Paris-aftalen trådte i kraft i 2016, har det internationale samfund nu fundet fælles fodslag i arbejdet med at holde den globale temperaturstigning på under 2 °C.

Fra sort til grøn

Til trods for de positive fremskridt, der gøres, mener vi dog, at der kan gøres mere for at reducere konsekvenserne af klimaforandring. Over en tredjedel af de globale CO2-emissioner stammer fra energiproduktion. En tredjedel! Dette enorme tal fik os til at gentænke vores forretningsstrategi fuldstændigt allerede for ti år siden, hvor vi påbegyndte vores omstilling fra et sort til et grønt energiselskab.


Udfaser kul

Vi har siden 2006 reduceret vores forbrug af kul med 73 procent, og vi har besluttet helt at udfase kul inden 2023.

73 procent lavere kulforbrug

Vi har siden 2006 reduceret vores forbrug af kul med 73 procent, og vi har besluttet helt at udfase kul inden 2023. Vi er blevet en global leder inden for havvind med en markedsandel på 25 procent, hvilket betyder, at vi nu forsyner 9,5 millioner mennesker med el. Det er vores ambition at øge dette tal til 30 millioner inden 2025. I 2017 frasolgte vi vores upstream olie- og gasforretning og tog dermed det sidste skridt i retning af at blive et grønt energiselskab.

Farvel til CO2

Vi har mere end halveret vores CO2-emissioner i løbet af de seneste ti år, og vi har et mål om at reducere dem med 96 procent i 2023.

Bygger mod fremtiden

Vores markedsførende position inden for grøn energi har gjort det muligt for os at reducere omkostningerne ved vedvarende energi, så nye markeder og investorer kan se de store skaleringsmuligheder for vedvarende energi som et mere rentabelt, effektivt og bæredygtigt alternativ til fossile brændsler.

Vejen til en grønnere fremtid begynder med Ørsted

Siden vi indviede verdens første havmøllepark i 1991, har havvind udviklet sig fra at være en nicheteknologi til en helt almindelig investeringsmulighed for både energiselskaber og investorer. Frem mod 2020 forventes havvind at være den hurtigst voksende vedvarende energiteknologi i Europa. Vi er stolte af at være på forkant med denne hurtige vækst, og vi vil fortsætte med at udbygge vores førerposition inden for havvind over hele verden for at sikre en rettidig global overgang fra fossile til CO2-neutrale energikilder. 

Vi går ind for vedvarende energi, hvor mennesker, virksomheder og lokalsamfund har frihed til at udnytte deres potentiale uden at skulle bekymre sig om at belaste miljøet eller begrænse mulighederne for kommende generationer.