Sådan taler du med dine børn om klimaforandringer

Når du læser ”Er det mit hjem?”, optræder der nogle visuelle referencer til klimaforandringer. De er der for at hjælpe dig og dine børn med at snakke om, hvorfor vi skal passe på vores fælles hjem, Jorden, og hvordan vi kan bekæmpe klimaforandringer.

Når du taler med dit barn om klimaforandringer, er det vigtigt at holde børnenes alder for øje.

Her er nogle tips til, hvordan I kan snakke om klimaforandringer i børnehøjde.

Børn i alderen 4-6 år: Vær en god rollemodel

Frem til 6-års alderen lærer børn først og fremmest af det, de kan se og høre og røre ved. De lærer af, hvad du gør, og efterligner det. De er ikke klar til lange og detaljerede forklaringer.

Eksempler på gode tips til børn i denne alder:

  • Tal om miljørigtige ting, I gør i hverdagen, som for eksempel at genbruge ting, at cykle eller køre med offentlig transport eller spise mere plantebaseret kost.
  • Når I laver miljørigtige ting sammen, er det nemt at finde gode svar på, hvordan I er med til at bekæmpe klimaforandringer, når dit barn er gammelt nok til at spørge. Find inspiration her
  • Børn stoler på deres forældre. Lad derfor være med at lyve om problemerne, men sørg altid for at berolige barnet med, at der er voksne, der tager sig af problemerne, og hold dine egne bekymringer for dig selv.

Børn i alderen 6-8 år: Giv dem håb, og vær positiv

I 6-7-års alderen begynder hjernen at udvikle evnen til at ræsonnere, dvs. tænke og drage logiske slutninger, og børnene kan efterhånden forstå årsag og virkning. Du bliver ofte spurgt om ”hvorfor”, og de stiller spørgsmål til alt. Det kan være om klimaforandringer generelt eller for eksempel om nogle af billederne i bogen.

Eksempler på gode tips til børn i denne alder:

  • Når de stiller dig et spørgsmål om klimaet, er det vigtigt at forstå, hvilket svar dit barn søger efter, så du undgår at lade dine egne bekymringer påvirke dit svar.
  • Hvis du gerne selv vil starte en samtale om klimaforandringer, kan du starte med at spørge ”Ved du, hvad klimaforandringer er for noget?”
  • Brug siden ”Nemme svar på svære spørgsmål” til at forklare klimaforandringer og de mulige konsekvenser af dem.
  • Børn stoler på deres forældre. Lad derfor være med at lyve om problemerne. Gør det i stedet klart for dem, at der er voksne, der tager sig af det, og hold dine egne bekymringer for dig selv.