Ørsted påbegynder byggeri af Danmarks første CO2-fangstprojekt

Advedøreværket
Advedøreværket

Ørsted igangsætter nu byggeriet af to CO2-fangstanlæg (CCS), der skal fange og lagre CO2-udledningen fra det træflisfyrede Asnæsværket i Kalundborg og fra Avedøreværkets halmfyrede anlæg i Hvidovre. Projektet er Danmarks første CO2-fangstprojekt i fuld skala og markerer begyndelsen på en ny æra for CO2-fangst og -lagring i Danmark.

CO2-fangstprojektet, som i maj 2023 blev tildelt en 20-årig kontrakt af Energistyrelsen, forventes allerede fra begyndelsen af 2026 at kunne fange 430.000 tons biogen CO2 årligt fra de to kraftvarmeværker. Fangst og lagring af CO2 fra halm- og flisfyrede anlæg fjerner CO2 fra atmosfæren, og projektet vil være et markant bidrag til de danske klimamål for 2025 og 2030.

Ole Thomsen, Senior Vice President og direktør for Ørsteds kraftværksforretning, siger:
”Vi er stolte over at indlede byggeriet af Danmarks første fuldskala-projekt inden for CO2-fangst. Vi skal sætte gang i mange forskellige grønne løsninger for at bekæmpe klimaforandringerne, og dette projekt er en af de løsninger, der kommer til at spille en vigtig rolle i indsatsen. Vi ser frem til at samarbejde med vores partnere, kommunerne og interessenter om at gøre dette projekt til en succes og opnå vores fælles klimamål.”

Klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard tager det første spadestik sammen med Ørsteds administrerende direktør, Mads Nipper, og borgmestrene fra de to kommuner, der huser de to anlæg, Søren Friis Trebbien fra Hvidovre Kommune og Martin Damm fra Kalundborg Kommune.

Borgmester Martin Damm fra Kalundborg Kommune siger:
”Jeg er glad for at være med til at kickstarte det danske CCS-eventyr, som er et flot skridt på vejen til at indfri de danske klimamål og samtidig vil smitte positivt af på lokalområdet i Kalundborg. Vi har allerede et stærkt erhvervsmiljø i Kalundborg, og jeg er sikker på, at CO2-fangstprojektet her vil være et rygstød til de grønne synergier, vi allerede ser i dag, og som i den grad markerer Kalundborg på danmarkskortet.”

Borgmester Søren Friis Trebbien fra Hvidovre Kommune siger:
”Det er positivt, at Hvidovres grønne erhvervsprofil nu styrkes, og jeg ser frem til at følge CO2-fangstprojektet på sidelinjen. I Hvidovre har vi allerede nogle af de erhvervs- og uddannelsesmæssige kompetencer, der skal til for at understøtte CO2-fangstprojektets positive indvirkning på lokalområdet, så her er der tale om et rigtigt godt match.”

Ørsted afholder et ’første spadestik’-arrangement mandag den 4. december på Avedøreværket for at fejre starten på byggeriet af Danmarks første CO2-fangstprojekt i fuld skala.

Fakta om projektet ’Ørsted Kalundborg CO2 Hub’:

  • Projektet ’Ørsted Kalundborg CO2 Hub’ skal fra begyndelsen af 2026 fange og lagre 430.000 tons CO2 hvert år. Det svarer til den årlige CO2-udledning fra ca. 200.000 benzindrevne biler.
  • Ørsted vil årligt opsamle 150.000 tons biogen CO2 fra den halmfyrede blok på Avedøreværket. Den opsamlede CO2 bliver i første omgang transporteret med lastbil til Asnæsværket, indtil der er etableret en fælles rørledning på tværs af Sjælland.
  • Den halmfyrede blok på Avedøreværket omdanner lokalt indkøbt halm til el og fjernvarme. Halmen er et restprodukt fra landbruget.
  • Ørsted vil årligt opsamle 280.000 tons biogen CO2 fra Asnæsværkets træflisfyrede blok. Asnæsværket kommer også til at fungere som CO2-hub med ansvar for håndtering og transport af biogen CO2 fra både Avedøreværket og Asnæsværket til Northern Lights’ lagringsreservoir i den norske del af Nordsøen.
  • Asnæsværkets træflisfyrede blok omdanner træflis, som primært stammer fra de baltiske lande, til el, fjernvarme og procesdamp til den lokale industri. Træflisen kommer fra bæredygtigt forvaltede produktionsskove og består af overskudstræ fra savværker eller restprodukter fra udtynding eller skæve træer.
  • Læs mere om projektet her: Carbon Capture & Storage (CCS) | Ørsted (orsted.com)


Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til: 

Global Media Relations
Carsten Birkeland Kjær
99 55 77 65
cabkj@orsted.com

Om Ørsted
Det er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker, bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg samt anlæg til produktion af vedvarende brint og grønne brændstoffer. Ørsted rangerer på CDP's A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer og var det første energiselskab i verden, der fik sit videnskabeligt baserede mål om netto-nuludledning godkendt af Science Based Targets initiative (SBTi). Ørsted har ca. 8.700 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2022 en omsætning på 132,3 mia. kr. (17,8 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og X.