Ørsted træffer endelig investeringsbeslutning og er klar til at opføre havvindmølleparkerne Greater Changhua 2b og 4

Ørsted har truffet endelig investeringsbeslutning om havvindmølleparkerne Greater Changhua 2b og 4 på 920 MW i Taiwan og forventer at opføre dem inden udgangen af 2025.

Netkapaciteten på 920 MW til Greater Changhua 2b og 4 blev tildelt i juni 2018 i Taiwans første prisbaserede auktion, hvor lokalt indhold ikke var obligatorisk. Ørsted sikrede efterfølgende projekternes indtægter ved at indgå en langsigtet elkøbsaftale (CPPA) i juli 2020 med Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), som er den største kontrakt af sin slags inden for vedvarende energi.

Greater Changhua 2b og 4 har en robust business case, der vil skabe langsigtet værdi for Ørsteds interessenter. Vi har opnået god sigtbarhed i omkostningerne ved at gøre brug af Ørsteds netværk i de regionale og globale forsyningskæder.

Greater Changhua 2b og 4-projekterne vil blive finansieret af Ørsted-koncernen i kombination med gæld optaget i Taiwan med Ørsted A/S som garantistiller. 

Per Mejnert Kristensen, regionsdirektør for Asien og Stillehavsområdet i Ørsted, siger: ”Dagens investeringsbeslutning er et synligt bevis på, at Ørsted er klar til at opføre og drive store havvindmølleprojekter i Taiwan. Med vores erfaringer fra Asien og Stillehavsområdet kombineret med vores tekniske ekspertise, finansielle kapacitet og tætte samarbejde med interessenter har vi fuld tillid til, at vi kan opfylde vores forpligtelser i henhold til netkontrakten med de taiwanske myndigheder og elkøbsaftalen med TSMC. Denne beslutning er et stort skridt fremad for vores mission om at fremskynde regionens reduktion af CO2-udledninger."

Christy Wang, landechef for Ørsted i Taiwan, siger: ”Vores dygtige teams har under dynamiske markedsforhold overvundet udfordringer med anlægsforhold, infrastruktur, projektudvikling og indkøb og dermed gjort det muligt at tage en endelig investeringsbeslutning for havvindmølleparkerne Greater Changhua 2b og 4. Vi er stolte over, at projekterne, som de første i Asien og Stillehavsområdet, vil anvende de miljøvenlige sugebøttefundamenter. Med støtte fra leverandører og interessenter er Ørsted klar til at starte et nyt kapitel for havvind i Taiwan i harmoni med natur og lokalsamfund.”

Havvindmølleparkerne Greater Changhua 2b og 4, der skal ligge ca. 35-60 km ud for Changhuas kyst, har opnået alle VVM-godkendelser. Ørsted forventer at påbegynde anlægsfasen på land for Greater Changhua 2b og 4 i 2023 med fremstilling af komponenter i perioden 2023-2024, og anlægsfasen til havs forventes at være afsluttet inden udgangen af 2025.

Fakta om Greater Changhua 2b og 4

•    Kapacitet: 920 MW
•    Sted: 35-60 km ud for Changhua Countys kyst i Taiwan
•    Vanddybde: 23,8 m – 44,1 m
•    Vindmølleparkens størrelse: 185 km2
•    Kapacitet pr. vindmølle: 14 MW
•    Forventes afsluttet: ved udgangen af 2025

Om Ørsted i Taiwan

Idriftsatte projekter

Formosa 1

  • Ørsted er hovedaktionær i Taiwans første kommercielle havvindprojekt, Formosa 1, som blev udvidet fra en kapacitet på 8 MW til 128 MW i 2019.

Projekter under opførelse

Greater Changhua 1 og 2a

  • Havvindmølleparkerne Greater Changhua 1 og 2a ligger 35-60 km fra Changhua Countys kyst, har en kapacitet på ca. 900 MW og kan forsyne en million taiwanske husstande med grøn energi. Ørsted forventer at idriftsætte de resterende af parkens vindmøller i 2023.
  • Greater Changhua 1 på 605 MW ejes af Ørsted (50%) og Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) og Cathay PE, der tilsammen har en ejerandel på 50 %.
  • På Greater Changhua 1 finder man ReCoral by Ørsted, det første projekt i verden der har til formål at undersøge, om man kan dyrke koraller på havvindmøllefundamenter med henblik på at bidrage til genoprettelsen af verdens koralrev.

Greater Changhua 2b og 4

  • Ørsted fik tildelt retten til at opføre havvindmølleparkerne Greater Changhua 2b og 4 på 920 MW i juni 2018. I juli 2020 blev der indgået en langsigtet elkøbsaftale med det taiwanske selskab Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSMC). Havvindmølleparkerne Greater Changhua 2b og 4 forventes at stå færdige inden udgangen af 2025.

Udviklingsprojekter

  • Ørsted er i gang med at udvikle en markedsførende portefølje af havvindarealer og har fået miljøgodkendelser, så de kan konkurrere i fremtidige udbud i Taiwan.
  • Udviklingsprojekterne omfatter Xu Feng 1, 2 og 3, som ligger 37-62 km ud for Changhua Countys kyst, Wo Neng 1 og 2, som ligger 42 km ud for Taichungs kyst, og Greater Changhua 3-projektet.

Ørsted er verdens førende virksomhed inden for havvind og har opført mere end 1.900 havvindmøller. Ved udgangen af 2022 havde Ørsted globalt installeret 8,9 GW havvind og havde 2,2 GW under opførelse. Ørsted har derudover fået tildelt rettigheder til at opføre yderligere 11,2 GW, hvilket giver en fast havvindkapacitet på 22,2 GW. Det er i tråd med selskabets ambition om at nå en installeret kapacitet på 50 GW vedvarende energi inden udgangen af 2030.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Media Relations
Tom Christiansen
99 55 60 17
tomlc@orsted.com

Investor Relations
Rasmus Keglberg Hærvig
99 55 90 95
IR@orsted.com


Om Ørsted
Det er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker, bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg samt anlæg til produktion af vedvarende brint og grønne brændstoffer. Ørsted rangerer på CDP's A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer og var det første energiselskab i verden, der fik sit videnskabeligt baserede mål om netto-nuludledning godkendt af Science Based Targets initiative (SBTi). Ørsted har ca. 8.000 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2022 en omsætning på 132,3 mia. kr. (17,8 mia. euro).

Vedhæftninger