Ørsted vinder 920 MW havvindprojekter i Taiwan

Taiwan har offentliggjort resultatet af sin første havvindauktion. Ørsted vandt 920 MW kapacitet til sine havvindprojekter i Changhua-regionen. Såfremt Ørsted får de relevante tilladelser og tager endelig investeringsbeslutning, vil projekterne blive opført i 2025. Ørsteds vindende bud var TWD 2.548 (ca. 72,3 euro) pr. MWh.

Efter dagens resultat har Ørsted en samlet havvindsportefølje i Changhua på 1.820 MW, inklusive de 900 MW, Ørsted fik tildelt i april.

Martin Neubert, koncerndirektør for Ørsted Wind Power, siger: ”Efter et meget konkurrencepræget auktionsforløb er vi glade for at kunne tilføje yderligere værdiskabende kapacitet i Changhua.”

”Dagens resultater er lovende for Taiwans omstilling til vedvarende energi. Resultatet af auktionen viser endnu engang, at når regeringer opstiller ambitiøse udbygningsmål og skaber stabile, gennemsigtige og gode rammevilkår, vil havvindindustrien levere resultater.”

Matthias Bausenwein, chef for Ørsted Wind Power i Asien og Stillehavsområdet, siger: ”Vi har etableret vores knudepunkt for Asien og Stillehavsområdet i Taiwan. Vi er meget glade for at se, at havvindindustrien i Taiwan modnes, og at vi kan bidrage væsentligt til denne udvikling. Med de nye projekter i 2025 får vi endnu en solid projektportefølje, som vil forstærke vores lokale tilstedeværelse yderligere.”

Ørsteds bud var baseret på følgende faktorer:

 • De projekter, vi fik tildelt ved netallokeringen i april, og som havde en højere indfødningstarif, vil fremme de investeringer, der er nødvendige for at etablere og udvikle en lokal forsyningskæde. Dette vil reducere omkostninger og risici for de projekter, vi har vundet i dag, i tiden frem mod vores endelige investeringsbeslutning i 2023.
   
 • Teknologiske fremskridt, herunder større vindmøller, vil drive yderligere omkostningsreduktioner i branchen frem mod vores endelige investeringsbeslutning.
   
 • Skalerbar drift og vedligeholdelse: Vi vil foretage driften af alle vores Greater Changhua-projekter fra det samme drifts- og vedligeholdelsescenter.
   
 • Transmissionssynergier: Med den ekstra kapacitet, vi i dag har fået tilføjet til vores Changhua-portefølje, vil vi kunne udnytte det transmissionsanlæg, som vi vil bygge til vores igangværende Changhua-projekter, fuldt ud.
   
 • Erfaringer fra vores første projekter i Greater Changhua, som vi skal købe ind til og opføre i perioden 2019-2021, samt vores stadigt større tilstedeværelse i Taiwan, vil muliggøre en endnu mere effektiv og optimeret EPC-proces for de projekter, vi er blevet tildelt i dag, og som vi skal købe ind til og opføre i perioden 2023-2025.

Næste skridt for Ørsteds projekter er at få etableringstilladelsen og indfødningstariffen på plads ved at indgå en elkøbsaftale med Taipower. Såfremt Ørsted tager endelig investeringsbeslutning, påbegynder Ørsted anlægsarbejdet i 2023 og forventer, at projekterne kan idriftsættes i 2025.

Ørsted i Taiwan

 • I april 2018 tildelte Taiwan Ørsted retten til at tilslutte 900 MW havvind til Taiwans elnet – også fra Ørsteds Greater Changhua-havmølleparker. Såfremt Ørsted får de relevante tilladelser og tager endelig investeringsbeslutning, vil Ørsted opføre de 900 MW i 2021.
   
 • Ørsted har eneret på fire havmølleparker, der er placeret mellem 35 og 60 km fra kysten i Changhua-regionen. Disse fire havmølleparker, der har en samlet kapacitet på potentielt 2,4 GW, fik VVM-godkendelse i februar 2018. I alt ca. 1,8 GW er nu øremærket til udbygningen i 2021 og 2025, og de resterende ca. 0,6 GW kan deltage i fremtidige auktioner.
   
 • Ørsted er medejer af Taiwans første havvindprojekt i kommerciel skala, Formosa 1, hvis nuværende kapacitet på 8 MW udvides til 128 MW i 2019.

Som verdens førende inden for havvind har Ørsted opstillet mere end 1.200 havvindmøller med en samlet kapacitet på ca. 5,1 GW og er i gang med at opføre yderligere 3,8 GW. Derudover er Ørsted blevet tildelt førnævnte ca. 1,8 GW havvindkapacitet i Taiwan og har sikret rettighederne til at bygge ca. 1,1 GW havvindkapacitet i Tyskland i 2025. Det er Ørsteds ambition at have installeret en samlet havvindkapacitet på 11-12 GW på verdensplan i 2025.

Indholdet af denne meddelelse har ingen indflydelse på Ørsteds tidligere udmeldte forventninger til regnskabsåret 2018 eller på det forventede investeringsniveau, der er meldt ud for 2018.


For yderligere information:

Media Relations
Tom Lehn-Christiansen
99 55 60 17
tomlc@orsted.dk

Investor Relations
Daniel Lerup
99 55 59 35
danil@orsted.dk 

Ørsteds vision er at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver havvindmølleparker, bioenergiværker og innovative løsninger, som omdanner affald til energi og forsyner vores kunder med intelligente energiprodukter. Ørsted har 5.700 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktie handles på Nasdaq Copenhagen (Orsted). I 2017 havde selskabet en omsætning på 59,5 mia. kr. (8,0 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.

Vedhæftet fil