Ørsted afslutter køb af den fransk/tyske onshoreforretning Ostwind

I forlængelse af koncernmeddelelsen udsendt den 22. juli 2022 har Ørsted i dag afsluttet købet af 100 % af egenkapitalen i OSTWIND Erneuerbare Energien GmbH, OSTWINDpark Rotmainquelle GmbH & Co. KG, OSTWIND International S.A.S. og OSTWIND Engineering S.A.S. fra OSTWIND AG, et holdingselskab i Regensburg, Tyskland.

Indholdet i denne meddelelse ændrer ikke Ørsteds tidligere udmeldte finansielle forventninger til regnskabsåret 2022.


Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:
Media Relations
Kathrine Ejlskov
99 55 10 23
katej@orsted.com

Investor Relations
Rasmus Keglberg Hærvig
99 55 90 95
ir@orsted.com 

Om Ørsted
Det er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker, bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg samt anlæg til produktion af vedvarende brint og grønne brændstoffer. Desuden leverer Ørsted energiprodukter til sine kunder. Ørsted er det eneste energiselskab i verden med en videnskabeligt baseret målsætning om netto-nuludledning. Målsætningen er valideret af Science Based Targets initiative (SBTi). Derudover sigter Ørsted mod, at alle nye grønne energiprojekter, som selskabet sætter i drift, skal have en netto-positiv biodiversitetspåvirkning senest i 2030. Ørsted er kåret som verdens mest bæredygtige energiselskab i 2022 i Corporate Knights’ Global 100-indeks over verdens mest bæredygtige virksomheder og rangerer på klimaorganisationen CDP’s A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer. Ørsted har 7.292 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2021 en omsætning på 77,7 mia. kr. (10,4 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.

Vedhæftninger