Ørsted køber den fransk/tyske onshoreforretning Ostwind

Ørsted har i dag indgået en aftale med Ostwind, der udvikler, ejer og driver landvind- og solenergiprojekter i Tyskland og Frankrig, om at købe 100 % af egenkapitalen i OSTWIND Erneuerbare Energien GmbH, OSTWINDpark Rotmainquelle GmbH & Co. KG, OSTWIND International S.A.S. og OSTWIND Engineering S.A.S. fra OSTWIND AG, et holdingselskab i Regensburg, Tyskland.

Aftalen er baseret på en værdiansættelse af Ostwind på 689 mio. euro. Dette inkluderer finansielle forpligtigelser i projekterne og selskaberne. Den endelige pris vil blive justeret i henhold til gængs praksis.

Med købet af Ostwind træder Ørsted ind på de store vækstmarkeder inden for vedvarende energi på land i Tyskland og Frankrig, og købet vil øge Ørsteds tilstedeværelse inden for vedvarende energi på land i Europa markant. Sammen med købet af Brookfield Renewables landvindforretning i Irland og Storbritannien i 2021 og det nylige indtog på det spanske marked for vedvarende energi på land omfatter Ørsteds Onshore-forretning nu det amerikanske marked og fire af de største vækstmarkeder i Europa i stor skala.

Ostwind, der har hovedsæde i Regensburg i Tyskland og i Strasbourg i Frankrig, udvikler, opfører og driver landvindmølleparker og solcelleanlæg. Virksomheden har været aktiv inden for udvikling af landvind i mere end 20 år og står bag en lang række idriftsatte energiprojekter med en samlet kapacitet på mere end 1 GW på tværs af de to lande. I dag har Ostwind en attraktiv portefølje på 152 MW i drift og under opførelse, ca. 526 MW i den sidste del af udviklingsfasen og en udviklingsportefølje på ca. 1 GW. Virksomheden drives af et erfarent, fuldt integreret team på 115 medarbejdere fordelt på ni lokale kontorer i Tyskland og Frankrig.

Handlen er i tråd med Ørsteds strategi om at øge selskabets tilstedeværelse i Europa yderligere. Ørsted gik ind på markedet for vedvarende energi på land i 2018 og har siden da udvidet sin Onshore-forretning betydeligt. I dag har Ørsted en portefølje af vind- og solenergiprojekter på 4,8 GW i drift og under opførelse i både USA og Europa ud over Ostwind-porteføljen, og selskabet er dermed godt på vej til at nå sit mål om en samlet global kapacitet på 17,5 GW inden for vedvarende energi på land i 2030.

Neil O’Donovan, administrerende direktør for Ørsted Onshore, siger:

"Købet af Ostwind er et vigtigt skridt i forhold til den strategiske udvidelse af vores Onshore-forretning i Europa. Virksomheden har indgående erfaring med at udvikle projekter af høj kvalitet samt en kultur, der minder meget om Ørsteds, et talentfuldt team og lokal tilstedeværelse – en sjælden kombination og et stærkt udgangspunkt for værdiskabelse. Jeg er virkelig glad for, at Ostwind bliver en del af Ørsted, og for vores indtog på to vigtige markeder, hvoraf det ene allerede er afgørende for vores havvindforretning. Jeg forventer at se betydelige synergier mellem vores aktiviteter i Tyskland inden for vedvarende energi på land og på havet, både hvad angår kundefokuserede aftagerløsninger og den kombinerede kapacitet af vedvarende energi til fremtidig produktion af vedvarende brint, og vi ser frem til at byde Ostwind-teamet velkommen til Ørsted."

Fabien Kayser, administrerende direktør i Ostwind AG, siger:

”Hele energibranchen står over for et paradigmeskifte. Vedvarende energi er ikke længere en niche, men er med bred opbakning i samfundet den eneste fremtid for energiforsyningen. Som projektudvikler giver dette os store muligheder, hvor vi nu ikke kun skal tænke endnu større, men også på hele energisystemet. Udviklingen af et vind- eller solenergiprojekt skal i fremtiden udvides til også at inkludere energilagring og -salg samt andre løsninger relateret til sektorkobling. For fuldt ud at realisere disse uendelige muligheder er vi derfor meget glade for, at det er lykkedes os at finde en stor og meget erfaren partner som Ørsted, der forfølger målet om 100% vedvarende energi med stor professionalisme. Jeg vil især gerne takke vores medarbejdere i Tyskland og Frankrig, hvoraf de fleste har været hos os i mange år – uden dem var Ostwind ikke blevet, hvad vi er i dag.”

Ostwinds nuværende ledelsesteam vil fortsat være ansvarlig for at drive virksomheden, som vil blive integreret i Ørsteds Onshore-forretning over tid.

Handlen forventes afsluttet i andet halvår af 2022 og er betinget af myndighedsgodkendelse og godkendelse af den udenlandske investering. 

Oplysningerne i denne meddelelse ændrer ikke Ørsteds tidligere udmeldte forventninger til EBITDA for regnskabsåret 2022. Med forbehold for, at transaktionen afsluttes, vil det forventede investeringsniveau for 2022 stige med købsprisen.

Om Ostwind 

  • Ostwind udvikler, ejer og driver landvindmølleparker og solcelleanlæg i Tyskland og Frankrig. Virksomheden har været aktiv inden for udvikling af landvind i mere end 20 år og står bag en lang række idriftsatte energiprojekter med en samlet kapacitet på mere end 1 GW på tværs af de to lande. 
  • Ostwind har en attraktiv portefølje på 152 MW i drift og under opførelse, ca. 526 MW i den sidste del af udviklingsfasen og en udviklingsportefølje på ca. 1 GW, hvoraf 88 MW er solenergi.  
  • Ostwind beskæftiger ca. 115 medarbejdere fordelt på ni kontorer i Tyskland og Frankrig. 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Media Relations
Michael Korsgaard
99 55 94 25
mikon@orsted.com

Investor Relations
Rasmus Keglberg Hærvig
99 55 90 95
ir@orsted.com 

Om Ørsted
Det er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker, bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg samt anlæg til produktion af vedvarende brint og grønne brændstoffer. Desuden leverer Ørsted energiprodukter til sine kunder. Ørsted er det eneste energiselskab i verden med en videnskabeligt baseret målsætning om netto-nuludledning. Målsætningen er valideret af Science Based Targets initiative (SBTi). Derudover sigter Ørsted mod, at alle nye grønne energiprojekter, som selskabet sætter i drift, skal have en netto-positiv biodiversitetspåvirkning senest i 2030. Ørsted er kåret som verdens mest bæredygtige energiselskab i 2022 i Corporate Knights’ Global 100-indeks over verdens mest bæredygtige virksomheder og rangerer på klimaorganisationen CDP’s A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer. Ørsted har 7.016 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2021 en omsætning på 77,7 mia. kr. (10,4 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.

Vedhæftninger