Ny podcast om løsningerne på klimakrisen

'Climate action now' undersøger og forklarer, hvordan den globale opvarmning kan begrænses til 1,5 °C ved at omstille det globale energisystem. De to første afsnit er ude nu.
 

Klimaforandringerne beskrives ofte som vor tids største udfordring. Konsekvenserne af de stigende temperaturer ses over hele verden, hvor ekstremt vejr og skovbrande bliver stadig mere almindelige og dominerer mediernes dækning af klimaudfordringerne.

For at fremskynde klimaindsatsen øger Ørsted sit fokus på at formidle, hvordan verden kan løse udfordringerne med klimaforandringerne, og hvordan de nødvendige teknologier allerede eksisterer. Den nye podcast-serie 'Climate Action Now - an Ørsted podcast on climate change and the solutions' ser nærmere på, hvad der skal til for at bekæmpe klimaforandringerne ved at omstille det globale energisystem fra fossil til grøn energi.

"Vi har skabt den moderne verden med fossile brændsler, og i dag tegner energi sig for 73 % af den globale CO2-udledning. Udskiftningen af fossile brændsler med grøn energi er derfor det vigtigste redskab til at løse klimakrisen. Den gode nyhed er, at vi har de grønne teknologier til at reducere udledningen så hurtigt, som det er nødvendigt," siger Filip Engel, Vice President, Ørsted.

Ørsted har for nylig udgivet et white paper om, hvordan man kan holde temperaturstigningerne under 1,5 °C ved at omstille det globale energisystem. Podcasten fortæller dels, hvorfor en omstilling til grøn energi lige nu er den vigtigste opgave for verdens ledere, dels at vi allerede har de grønne teknologier, der skal til.

2050 er ikke langt væk

Første afsnit ser nærmere på klimakrisen og årsagerne. Her medvirker klimaforsker Sebastian Mernild, som er hovedforfatter på den kommende IPCC-vurderingsrapport om klimaforandringerne, årsagerne, deres potentielle konsekvenser, og hvad vi kan gøre. 

Andet afsnit undersøger, hvor hurtigt CO2-udledningen skal reduceres, og hvorfor det er så vigtigt, at virksomhederne retter ind efter de videnskabeligt baserede klimamål. I dette afsnit er det Katherine Richardson, professor og leder af Sustainability Science Center på Københavns Universitet og FN-udpeget ekspert, der understreger behovet for handling.

Hun fortæller: "Vi har utroligt travlt, for hvis vi skal holde den menneskeskabte globale opvarmning under 1,5 til 2 °C sammenlignet med niveauet fra før industrialiseringen, er vi nødt til at opnå en nettoudledning på nul, inden vi når halvvejs i dette århundrede. 2050 er ikke særligt langt væk." 

Afsnit 3-5 handler om, hvad der skal til for at skifte fra sort til grøn energi, hvordan vi allerede har adgang til de grønne teknologier, der skal til, og hvad virksomheder og politikere kan gøre for at fremskynde omstillingen.

"Verden skal halvere sin globale udledning inden 2030 for at holde den globale opvarmning under 1,5 °C. Grøn energi spiller en meget afgørende rolle i forhold til at nå det mål. Med denne podcast inviterer vi alle til at blive klogere på, hvordan vi kan fremskynde omstillingen af det globale energisystem," siger Filip Engel.

I podcasten supplerer virksomhedsstrateger, ledere og specialister hos Ørsted videnskaben og teorien med deres egne praktiske erfaringer fra de initiativer, der i løbet af ti år har forvandlet energiselskabet. For ti år siden var Ørsted et af Europas mest kul- og olieintensive energiselskaber. Siden da har selskabet gennemgået en hastig forvandling og er i dag et af verdens fem største selskaber inden for vedvarende energi.

Fakta om podcasten

  • Podcasten 'Climate Action Now - An Ørsted podcast on climate change and the solutions' er tilgængelig på Ørsted's website og på Apple Podcast, Spotify, Google Podcasts og en række andre podcast-tjenester
  • De to første afsnit er ude nu
  • Husk at abonnere på podcasten, så du får besked, når der kommer nye afsnit

Kontaktinformation
Ørsted's presseafdeling
Anders Stougaard
+45 99 55 67 39
astou@orsted.dk