Ørsted sammenlægger to forretningsområder

Koncernledelsen i Ørsted har besluttet at lægge forretningsområderne Customer Solutions og Bioenergy sammen i en ny forretningsenhed, Markets & Bioenergy.
Det sker som følge af strategiske beslutninger, der indebærer, at de to eksisterende forretningsområder bliver mindre som følge af det forventede frasalg af den danske eldistributions- og privatkundeforretning og olie- og gasinfrastrukturen samt aktiviteter, der enten er ophørt eller overført til andre dele af virksomheden.

Morten Buchgreitz er udpeget som koncerndirektør for Markets & Bioenergy.

I forbindelse med sammenlægningen forlader koncerndirektør for Bioenergy, Thomas Dalsgaard, Ørsted.

Thomas Dalsgaard har stået i spidsen for en succesfuld omstilling af Ørsteds danske varme- og elproduktionsaktiviteter, herunder en omfattende grøn omstilling fra kul og gas til bæredygtig biomasse på Ørsteds store, danske kraftvarmeværker. Desuden har han bidraget til udviklingen af Ørsteds første aktiviteter inden for energilagring og solenergi.

Thomas Dalsgaard siger: ”Det har været en fantastisk rejse med Ørsted over de seneste ti år, hvor vi har vendt selskabet fra at være et traditionelt kul-, olie- og gasselskab til at være globalt førende inden for grøn energi. Jeg har fuldført min del af missionen og føler nu, at det er tid til at prøve noget nyt.”

Henrik Poulsen siger: ”Jeg vil gerne takke Thomas for hans store bidrag til genopretningen og omstillingen af Ørsted gennem de sidste ti år. Thomas har med succes sat markante aftryk på vores danske forretning samtidig med, at han har sat nye vækstaktiviteter i søen. Det har været en fornøjelse at have ham i teamet. Jeg ønsker ham alt det bedste i fremtiden.”

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til
Media Relations

Martin Barlebo +45 9955 9552