Ørsted nærmer sig fuldstændig grøn omstilling: 99 % vedvarende energiproduktion i 2025

I 2025 vil Ørsted, et af verdens største energiselskaber inden for vedvarende energi, næsten udelukkende producere grøn energi, og i 2030 vil det forsyne mere end 50 millioner mennesker med grøn energi. Læs mere i selskabets nye bæredygtighedsrapport.

Ørsted nåede flere bæredygtighedsmilepæle i 2018:

  • 75 % af selskabets energiproduktion er baseret på vedvarende energi – med et mål om 99 % grøn energiproduktion i 2025.
  • CO2-intensiteten i selskabets energiproduktion blev reduceret med 72 % i 2018 sammenlignet med 2006-niveauerne – og målet er en reduktion på 98 % i 2025.
  • Selskabets havvindmølleparker sparer årligt verden for 6,3 millioner tons CO2, hvilket svarer til at fjerne mere end tre millioner biler fra vejene i et år.
  • Ørsted har sammen med sine partnere de seneste ti år investeret 165 mia. kr. i vedvarende energi, og selskabet planlægger at investere yderligere 200 mia. kr. i grøn energi frem mod 2025.

Årene 2015-2018 var de fire varmeste år nogensinde. For at undgå at klimaforandringerne løber løbsk, er vores samfund nødt til markant at reducere udledningen af CO2 fra vores energiproduktion og ændre den måde, vi bruger energi på. Samtidig skal vi holde den globale temperaturstigning under 1,5° C i forhold til den temperatur, vi havde før industrialiseringen.

En verden, der udelukkende kører på grøn energi, begynder hos os selv, og Ørsted er tæt på helt at fjerne CO2-udledningen fra selskabets el- og varmeproduktion. Det og andre centrale bæredygtighedsresultater bliver fremhævet i selskabets bæredygtighedsrapport for 2018: 'A greener planet for a better world’.

”Klimaforandringerne er en af vor tids største udfordringer. En verden, der udelukkende kører på grøn energi i stedet for fossile brændsler, er ikke kun en nødvendighed for at undgå varige forandringer på vores planet; det er rent faktisk også en mulighed,” siger Henrik Poulsen, administrerende direktør, Ørsted.

Han fortsætter: ”I dag er grøn energi det mest økonomiske alternativ, da levetidsomkostningerne for vedvarende energiproduktion er lavere end for nybyggede kul-, gas- og atomkraftværker. Havvind vil blive ved med at udkonkurrere fossile brændsler i hele verden.”

Ørsted er globalt førende inden for havvind. Selskabet, der har hovedsæde i Danmark, har en portefølje af land- og havvindmølleparker, bioenergiværker, solcelleanlæg og energilagringsløsninger, som alle spiller en vigtig rolle i at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi.

Stort set CO2-fri i 2025

Ørsted stopper med at bruge kul i 2023, og selskabets energiproduktion vil være stort set CO2-fri i 2025. Selskabets mål for reduktion af CO2-udledningen gør, at det er hele 27 år foran det reduktionsmål, der er opstillet for energisektoren for at holde temperaturstigningen på under 2° C.

Selvom der i øjeblikket ikke er fastsat et reduktionsmål for CO2-udledningen, hvis man vil holde temperaturstigningen på under 1,5°C, står det klart, at Ørsteds nuværende mål for reduktion af CO2-udledningen fortsat ligger pænt inden for de grænser, som energisektoren skal overholde i forhold til et sådant scenarie.

Fremmer verdensmålene

Med sine betydelige investeringer i grøn energi yder Ørsted et meget direkte og konkret bidrag til FN’s verdensmål om adgang til grøn energi, økonomisk vækst og klimaindsats.

Til dato har selskabet installeret havvindkapacitet nok til at forsyne mere end 12 millioner mennesker med grøn energi, og målet er at kunne levere vedvarende energi til mere end 50 millioner i 2030. I USA, som er et vigtigt marked for Ørsted, arbejdes der på at kunne levere energi fra havvind til 800.000 mennesker på den amerikanske østkyst i 2023.

Ørsteds havvindmølleparker, inklusive dem, der allerede er installeret eller under opførelse, skaber i deres levetid 180.000 årsværk, herunder faglærte job inden for ingeniørfagene i forbindelse med opførelse og vedligeholdelse af havvindmølleparkerne.

Ørsted gør en stor indsats for at udbrede kendskabet til klimaforandringer blandt børn og unge. Selskabet lancerede en børnebog i slutningen af januar og afholdt en 'Klimasafari' i samarbejde med WWF Verdensnaturfonden i Danmark for at engagere unge mennesker i klimaindsatsen. Ørsted og WWF Danmark fortsætter deres partnerskab med nye aktiviteter i 2019.

Læs den fulde rapport.

 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Media Relations
Anders Stougaard +45 99 55 67 39