Studielegater skal udbrede H.C. Ørsteds værdier: Nysgerrighed, dedikation og interesse for naturen

Med en af Danmarks største videnskabsmænd som forbillede har H.C. Ørsted Selskabet og energiselskabet Ørsted sammen indstiftet fire nye studielegater på tilsammen 200.000 kroner. Legaterne, der kan søges af studerende på landets universiteter, skal fremme interessen for naturvidenskab og nedbryde barrierer mellem naturvidenskab og humaniora.

Tildelingskriterier for legaterne:

Der uddeles fire legater á 50.000 kr. til fire studerende, som lever op til følgende udvælgelseskriterier:

 • Du skal enten være på det sidste år af din bacheloruddannelse eller på kandidatdelen af din uddannelse

 • Du skal være indskrevet på en naturvidenskabelig eller humanistisk uddannelse

 • Du skal kunne dokumentere, at pengene skal bruges til et udlandsophold samt at udlandsopholdet enten er påbegyndt eller finder sted inden for to år fra ansøgningsfristen

 • Du skal gøre rede for, hvordan dine fag eller dit projekt lever op til H.C. Ørsteds virke ved enten:
 • at omsætte teori til praktisk viden
 • at understøtte H.C. Ørsteds værdier; nysgerrighed, dedikation og interesse for naturen
 • at være nytænkende

Se ansøgningsproces herunder:

 • Motiveret ansøgning samt dokumentation for, at man er indskrevet på relevant studie sendes til scholarship@orsted.dk
 • Hvis du har spørgsmål er du også velkommen til at skrive til scholarship@orsted.dk
 • Ansøgningsfrist er 14.5.2018.
 • Vinderne får direkte besked den 13.6.2018. 

Den danske videnskabsmand H.C. Ørsted var drevet af nysgerrighed, dedikation og interesse for den natur, der omgiver os. De værdier og den tilgang til videnskab ønsker H.C. Ørsted selskabet og energiselskabet Ørsted at fremme med fire nye studielegater på hver 50.000 kroner.

”Vi ønsker at hylde H.C. Ørsteds navn og bedrifter - både i Danmark og i verden. Derfor støtter vi med fire nye legater unge, der gerne vil ud i verden, og gennem deres studier repræsentere de værdier, H. C. Ørsted stod for. Unge der kan være med til at føre H.C. Ørsteds nysgerrige tilgang til og dedikation for både naturvidenskab og humaniora videre” Siger formand for H.C. Ørsted Selskabet, Troels Krøyer.

H.C. Ørsteds nysgerrighed og dedikation betød blandt andet, at han opdagede elektromagnetismen, som danner grundlag for den måde, vi i dag producerer elektricitet på.

Bachelor eller kandidat

Legaterne er rettet mod studerende, der skal afsted på udlandsophold som en del af deres uddannelse. For at komme i betragtning er det et krav, at man er indskrevet på en humanistisk eller naturvidenskabelig uddannelse og er på sidste del af bachelordelen eller i gang med kandidatdelen.  

På baggrund af ansøgningerne udvælger priskomiteen fire studerende, som hver modtager 50.000 kroner. De fire udvalgte bliver også inviteret til en legatuddelingsfest, som afholdes d. 14. august i H.C. Ørsteds fødeby, Rudkøbing på Langeland.

”Vi ser frem til at uddele legaterne sammen med H.C. Ørsted Selskabet. Udover at være en hyldest til en af de største videnskabsmænd Danmark har fostret, så understøtter legaterne også den viden og de evner, som vi har brug for til at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi” Siger Jakob Bøss, strategi- og kommunikationsdirektør i Ørsted.

Interesserede studerende skal ansøge om legatet senest d. 14. maj. 

Studielegaterne uddeles af H.C. Ørsted Selskabet og energiselskabet Ørsted. Ud over studielegater samarbejder de to organisationer også om Forskerspireprisen og H.C. Ørsted-prisen, der ligeledes overrækkes d. 14. august. Disse priser kan ikke søges.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Media Relations 

Ulrik Frøhlke +45 9955 9560