Aftale om salg af transmissionsanlæg på Burbo Bank Extension

Burbo Extension Limited, et joint-venture-selskab ejet af Ørsted A/S (50 %), KIRKBI A/A (25 %) og PKA A/A (25 %), meddelte i dag, at det har underskrevet en aftale om salg af dets transmissionsanlæg til Diamond Transmission Partners Burbo Bank Extension Limited ('DTPBBE Ltd').

Du kan læse mere om de britiske OFTO-bestemmelser på: https://www.ofgem.gov.uk/electricity/transmission-networks/offshore-transmission

DTPBBE Ltd er koncessionstageren, som er stiftet af et konsortium bestående af Mitsubishi Corporation og HICL Infrastructure Company Limited.

 

Transmissionsaktiverne har en værdi af GBP 193,9 mio. (ca. DKK 1,6 mia.). Aktiverne omfatter transformerstationen både til lands og til vands samt eksportkablerne.

 

Frasalget sker i overensstemmelse med de britiske bestemmelser for offshore-transmissionsejere ('OFTO'). Efter en udbudsrunde udpegede Ofgem i juli 2017 DTPBBE Ltd som det selskab, der havde afgivet det bedste bud på koncessionen af Burbo Bank Extensions offshore transmissionsanlæg.

 

Havvindmølleparken Burbo Bank Extension ligger i Liverpool Bay, omtrent 7 km fra byen af samme navn. Parkens 32 MHI Vestas 8 MW-vindmøller har en samlet kapacitet på 258 MW og kan producere grøn, vedvarende energi til ca. 230.000 britiske husstande hvert år.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Media Relations

Tom Lehn-Christiansen +45 99 55 60 17