Fusion af DONG Energy-selskaber

Den 16. april 2015 gennemførte DONG Energy en intern restrukturering af den juridiske selskabsstruktur i forretningsområdet, Customers & Markets.
Restruktureringen indebar en fusion af selskaberne DONG Naturgas A/S, DONG Energy El & Gas A/S, DONG Energy Kabler A/S, DONG Energy Service 1 A/S og DONG Energy Service 2 A/S med DONG Naturgas A/S som det fortsættende selskab.

Ved samme lejlighed skiftede DONG Naturgas A/S (CVR-nr. 27 21 05 28) navn til DONG Energy Salg & Service A/S. Både CVR-nr. samt selskabets adresse forblev uændret.

DONG Naturgas A/S og øvrige tidligere selskabsnavne videreføres som binavne. Det samme er tilfældet for eksisterende binavne. Endvidere tilføjes DONG Energy Sales & Services A/S som binavn.

DONG Energy Salg & Service A/S vil fortsat være et fuldt ejet datterselskab under DONG Energy A/S og alle kontrakter og leverancer er uændrede og forbliver i DONG Energy Salg & Service A/S. Yderligere vil DONG Energy Salg & Service A/S fortsat blive rated af Moody's.

For yderligere information, kontakt:

Media Relations +45 9955 9552