Store lastbiler og små trafikanter

Vi arbejder i DONG Energy løbende på at forbedre sikkerheden i og omkring vores virksomhed. Ved Studstrupværket har det udmøntet sig i trafikkurser for små trafikanter. Trafikkurserne afholdes i samarbejde mellem DONG Energy, DTL – Danske Vognmænd og Østjyllands Vognmandsforening.

Information om kurserne

Kurserne er en del af Børneulykkesfondens landsdækkende og årligt tilbagevendende trafikkampagne 'Trafiksikkerhed i Øjenhøjde' og gennemføres i samarbejde mellem DONG Energy, DTL – Danske Vognmænd og Østjyllands Vognmandsforening.
En omfattende ombygning af Studstrupværket, der gør værket i stand til at fyre med bæredygtige træpiller i stedet for kul, er ved at være afsluttet. Selvom træpillerne sejles til værket, er der også en jævn strøm af lastbiltrafik til og fra værket hver eneste dag. Hidtil har DONG Energy gennemført trafiksikkerhedskampagner, der er rettet mod de chauffører, håndværkere og medarbejdere, der kører til og fra værket. Dette udvides nu til også at omfatte de små trafikanter.
 
"Som en stor virksomhed i lokalsamfundet har vi et lokalt ansvar. Sikkerhed står i forvejen højt på dagsordenen i DONG Energy, og vi vil også gerne være med til at sætte fokus på det uden for virksomheden, så vi husker at passe godt på hinanden i trafikken og er ekstra opmærksomme på de små og bløde trafikanter," siger Lars Kronholm Christensen, Regional Manager i DONG Energy.
 
Derfor har vi sammen med DTL – Danske Vognmænd og Østjyllands Vognmandsforening startet kurser i trafiksikkerhed for børnene på Skæring Skole. På kurserne lærer vognmænd børnene, hvordan de omgås store lastbiler i trafikken, og der er særligt fokus på synlighed og højresving. Østjyllands Vognmandsforening stiller lastbiler til rådighed for kurserne. Omkring 500 elever i 0.-4. klasse på Skæring Skole er på den måde blevet klogere på faren ved lastbilernes blinde vinkler.
 
"En blind vinkel bliver pludselig konkret, når barnet sidder oppe i en lastbil," siger Lars Adamsen, pædagogisk leder på Skæring Skole. Og han fortsætter: "Det har været en god dag for alle børn, og der har kun været positive kommentarer fra ansatte, børn og forældre."

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Ørsted Media Relations 

Carsten Birkeland Kjær +45 9955 7765
eller cabkj@orsted.dk