DONG Energy vælger entreprenører til drift og vedligehold af gasnet

Entreprenørselskaberne I. Anker Andersen A/S og Kemp & Lauritzen vinder rammeaftaler med DONG Energy’s distributionsselskab.
DONG Energy har netop afsluttet en omfattende udbudsrunde med udvælgelse af entreprenører til drift og vedligehold af selskabets gasnet i Syd- og Vestsjælland samt Sønderjylland. Over de næste fem år forventer DONG Energy at indgå Entrepriseaftaler til en samlet værdi af cirka 170 mio. kr. med de udvalgte entreprenører. 

Vice President Anders Vikkelsø udtaler:
”Vi ønsker at samle vores leverandøraftaler og indgå langvarige strategiske samarbejder med nogle få, kvalificerede og motiverede partnere. Dette gælder både vores el- og gasnet, og jeg er glad for, at vi nu kan annoncere valget af vores kommende samarbejdspartner for vores gasnetaktiviteter.. Jeg ser frem til at udvikle samarbejdet med de to entreprenører i de kommende år.” 

Rammeaftalerne er delt i to delaftaler, hvor den ene er vundet af entreprenørvirksomheden I. Anker Andersen A/S (med Over Jerstall VVS som underleverandør). Denne aftale omfatter alle typer drift og vedligeholdelsesydelser på gasdistributionsnettet i perioden. 

Den anden delaftale er vundet af Kemp & Lauritzen A/S og vedrører et omfattende renoveringsprogram af DONG Energy’s Måler/Reguleringsstationer (MR-stationer).

I maj måned blev der valgt entreprenører til drift- og vedligehold af elnettet.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Media Relations 

Morten Kidal +45 9955 9583