DONG Energy forenkler elaftaler

60 millioner kr. fjernes fra elkundernes betaling.
DONG Energy orienterer nu og de kommende uger cirka 620.000 elkunder om, at deres elaftale forenkles. Målet er at gøre det mere gennemskueligt, hvad man betaler for. Med forenklingen reduceres elkundernes samlede betaling med 60 mio. kr. årligt. 
 
Her kan du se, hvilke ændringer, der er tale om:


  • Vi omlægger vores indkøbsrutiner på den nordiske elbørs, og så sælger vi strømmen videre til den ”rene” indkøbspris. De nye indkøbsrutiner, hvor vi handler på spotmarkedet fra dag til dag, medfører en betydelig reduktion af omkostningerne ved finansielle transaktioner.

  • For at være i stand til at tilbyde et produkt, hvor vi sælger strømmen direkte videre uden fortjeneste, hæver vi det månedlige elabonnement. Abonnementet stiger fra 12,50 kr. til 29,00 kr. Dermed kan vi fortsat dække vores faste udgifter til kundeservice og administrative opgaver mv. 
 
Samlet set vil en gennemsnitsfamilie spare ca. 127 kr. om året i kraft af de nye vilkår. Kunder med et lille elforbrug vil opleve en mindre prisstigning for den samlede elregning. Derfor tilbyder vi fortsat en elaftale med den gamle abonnementspris på 12,50 kr, og et ekstra tillæg på kilowatt-timeprisen, præcis som i dag.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Media Relations 

Morten Kidal +45 9955 9583