NCC og DONG Energy indgår klimapartnerskab

NCC vil skubbe yderligere til udviklingen af bygge- og anlægssektoren i et partnerskab med DONG Energy.

NCC og DONG Energy ser følgende overordnede resultater af aftalen

1. NCC er med til at stimulere efterspørgslen efter vedvarende energi, idet der reserveres en aftalt mængde vindenergi fra DONG Energy’s havvindmøllepark ved Anholt svarende til selskabets elforbrug. DONG Energy forpligter sig til at investere en del af betalingen i forskning og/eller udbygning af vedvarende energi.
2. Der bliver gjort en fokuseret indsats for at finde energibesparelser, blandt andet på byggepladser.
3. NCC styrker sin konkurrenceevne ved at få lavere energiomkostninger.
4. NCC får gennem en ny regningsservice et bedre overblik over elforbrug per projekt samt mulighed for at sparre på administrationen.

DONG Energy har klimapartnerskaber med flere end 100 virksomheder, kommuner og organisationer. I 2014 har vi reduceret energiforbruget hos partnerne svarende til det gennemsnitlige forbrug i cirka 10.000 parcelhuse.

NCC Construction DK og DONG Energy underskrev i dag en aftale, som gør NCC til DONG Energy’s første klimapartner i bygge- og anlægsbranchen. Partnerne ser en række fordele ved at indgå et tæt samarbejde.

Støtter de politiske målsætninger

”I NCC har vi en klar vision om at forny byggebranchen og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger, hvorfor det er naturligt for os at tage aktivt medansvar for omstillingen fra sort til grøn energi i Danmark. Derfor har vi som landets første entreprenør indgået en aftale om klimapartnerskab med DONG Energy, og med aftalen støtter vi op om de politiske målsætninger for de kommende årtier. Vi ønsker både at sende et klart signal om, at vi selv arbejder med at ændre adfærd og, at partnerskaber på tværs af sektorer og brancher er nødvendige for at omstille samfundet.” siger direktør i NCC, Martin Manthorpe.

Attraktiv partner med ansvarlig profil

Fra DONG Energy siger koncerndirektør Morten Buchgreitz:
”Jeg er glad for, at vi nu får en af landets førende bygge- og entreprenør-virksomheder ind i kredsen af klimapartnere. NCC er en attraktiv partner for os i kraft af selskabets ansvarlige profil inden for miljø og klima. Og selvfølgelig også i kraft af selskabets store viden om energieffektivitet og energiforbrug i bygge- og anlægsprojekter samt i eksisterende byggeri.”

Partnerskabet falder i tråd med en række aktiviteter, NCC allerede har iværksat for at omstille sig selv og branchen, fortæller Martin Manthorpe:

”Vi har gennem længere tid haft fokus på at øge den totale værdi af et byggeri ved at integrere hensynet til både sociale, økonomiske og miljømæssige forhold i vores processer. Og nu skruer vi yderligere op for ambitionerne om at nedsætte energiforbruget og CO2-udslippet i selve byggeperioden.”

Bygninger bruger meget energi


Bygninger er en af de største energiforbrugere i samfundet. 40 procent af Danmarks samlede energiforbrug bruges til opvarmning/nedkøling, ventilation og lys i bygninger, men i takt med, at kravene til bygningernes energiforbrug skærpes, får den mængde energi, der anvendes til at opføre bygningerne, større og større betydning for bygningens samlede energiregnskab.

I den forbindelse bliver partnerskabet med DONG Energy en vigtig spiller, da partnerskabet indebærer, at Dong Energy og NCC gensidigt rådgiver hinanden om at opnå energibesparelser på en række udvalgte byggepladser. Herefter udarbejdes standardløsninger, som vil gøre det nemmere for både bygherrer og NCC at tænke energiforbruget i byggeperioden ind fra dag ét i planlægningen, hvilket er helt afgørende for at opnå energibesparelser.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Media Relations 

Morten Kidal +45 9955 9583