Sjællands hjertestarter tester beredskabet

DONG Energy tester, om Sjællands hjertestarter er klar til at yde førstehjælp til elsystemet.
I Kyndbyværkets kontrolcenter sætter de spænding på elnettet igen.
Hvis Sjælland bliver mørkelagt på grund af strømsvigt, er Kyndbyværket det eneste kraftværk, der kan starte systemet op igen. To gange om året tester DONG Energy om Kyndbyværket er klar. I dag er værket til eksamen.

"Vi skal være sikre på, at Kyndbyværket er i stand til at starte op i en situation, hvor hele Sjælland er uden strøm. Når det sker, hvilket heldigvis er sjældent, fungerer Kyndbyværket som en slags hjertestarter, der får spænding på nettet igen, så vindmøller og andre kraftværker kan producere strøm igen," siger Rudi Hansen, der er ansvarlig for driften på Kyndbyværket.

Både kraftværkerne og vindmøllerne kræver spænding og effekt på elnettet for at kunne komme i gang igen, hvis der har været strømsvigt. Det er Kyndbyværkets opgave at levere den nødvendige spænding og effekt inden for tre timer. 

Rudi Hansen, ansvarlig for driften på Kundbyværket. 

"Når vi står i værst tænkelige situation, altså at hele Sjælland er fuldstændig uden strøm, har vi to muligheder. Enten starter vi en stor dieselgenerator ved hjælp af trykluft og derefter den el-producerende enhed. Alternativt starter vi en mindre gasturbine ved hjælp af batterier. Den kan få gang i en større gasturbine, der så kan starte den egentlige el-producerende enhed. Først derefter kan de stoppede kraftværker og vindmøller begynde deres opstartsprocedurer," siger Rudi Hansen.

Sjællands reserveanlæg
Udover at fungere som hjertestarter i nødsituationer, bliver Kyndbyværket i det daglige brugt som reserveanlæg på Sjælland. Hvis de øvrige kraftværker og vindmøller ikke kan dække den forudsete efterspørgsel efter el, eller hvis der er fejl på et af kablerne til udlandet, så bliver Kyndbyværket koblet ind. 

Værket har fungeret som reserveanlæg på Sjællands siden 1970'erne og er løbende blevet renoveret og vedligeholdt. I 2014 indgik DONG Energy og Energinet.dk en ny femårig aftale om, at Kyndbyværket sammen med gasturbinen på Masnedøværket fortsat skal fungere som reservekraftværk på Sjælland fra 2016 og frem.

Kyndbyværket ligger i Hornsherred ud mod Isefjorden og beskæftiger i dag 37 medarbejdere.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Media Relations 

Morten Kidal +45 9955 9583