Farlig arbejdsplads – men ingen ulykker 

​Det er mere end 2200 arbejdsdage siden, man har haft uheld med fravær til følge for DONG Energy-medarbejdere på det store gaslager ved Stenlille.

Om Stenlille Gaslager

Stenlille Gaslager blev taget i brug i 1994. Gaslageret ligger 1,5 km. nede i jorden, og gassen bliver holdt tilbage af tykke lerlag. Den største lomme ligger under et 300 m. tykt lerlag. Stenlille gaslager har kapacitet til 775 mio. m3, svarende til det årlige forbrug i cirka en halv million husstande. 

Høj-risiko arbejdsplads 
Beredskabsmyndighederne har klassificeret Stenlille som et anlæg med væsentlig betydning for den nationale forsyningssikkerhed, og som arbejdsplads er anlægget rangeret blandt de mest risikofyldte i Danmark. 
I 10 år er det lykkedes at undgå uheld og ulykker, der har sendt DONG Energy-kolleger hjem, til lægen eller ligefrem på hospitalet. Og det er en bedrift, når man ser på de risici, der er ved at drive et gaslager:
 
”Vi lagrer mere end 700 millioner m3 gas under ekstremt højt tryk, vi arbejder hver dag med tung teknik, og vi færdes i et miljø, hvor man skal være på stikkerne for at undgå at komme til skade. Så vi er meget stolte over at have undgået uheld og ulykker”, siger gaslagerets daglige leder Kristian Asmussen .
 
Alle skal komme sikkert hjem til familien
 
Gennem årene er sikkerhedskulturen indarbejdet, så den er blevet en fast del af kulturen på Stenlille Gaslager. Mottoet er, at alle skal komme hjem til familien i samme gode stand, som da man mødte ind. 
 
Driftstekniker og arbejdsmiljørepræsentant Karsten Kiil Kristensen fortæller om, hvordan det daglige høje sikkerhedsfokus påvirker hverdagen på gaslageret:
 
”Vi har jo en række regler, der skal overholdes, og så er vi gode til at planlægge. Vi har detaljerede planer for vedligehold og kendte opgaver et år frem i tiden. Ingen af vores entreprenører får adgang til området uden at have været gennem vores sikkerhedsintroduktion. Men det vigtigste for mig er, at vi har stor åbenhed og dialog. Alle synspunkter og ideer til at fastholde det høje sikkerhedsniveau er velkomne, og det har været medvirkende til, at vi alle tager ansvar for sikkerhedskulturen.”
 
Overskrifter for sikkerhedsarbejdet 

  • Der gennemføres altid en sikkerhedsintroduktion for alle, der skal arbejde på Stenlille.
  • Alle medarbejdere har et ansvar for at skabe og forbedre den fælles sikkerhedskultur.
  • Alle opgaver planlægges nøje med hensyn til en sikker gennemførelse.
  • Der gennemføres altid sidemandsoplæring ved de forskellige opgaver.
  • Vidensdeling og erfaringer udveksles løbende af medarbejdere og ledelse. 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Media Relations 

Morten Kidal +45 9955 9583