Kyndbyværket fortsætter som Sjællands 'brandstation'

Kyndbyværket skal også i fremtiden være med til at sikre elforsyningen på Sjælland. 

Kyndbyværket skal også i fremtiden være med til at sikre elforsyningen på Sjælland. 

DONG Energy og Energinet.dk har efter et udbud netop indgået en ny femårig aftale om, at Kyndbyværket sammen med gasturbinen på Masnedøværket fortsat skal fungere som reservekraftværk på Sjælland.

"Vi er glade for, at Energinet.dk igen har valgt Kyndbyværket som reserveanlæg for Sjælland fra 2016 og fem år frem. Værket har fungeret som reserveanlæg på Sjællands siden 1970'erne og er løbende blevet renoveret og vedligeholdt, så det i dag er fuldt ud opdateret og klar til at tage hul på en ny kontraktperiode," siger Jens Erik Pedersen, Senior Vice President i DONG Energy.

Aftalen indebærer, at Energinet.dk i tilfælde af driftsforstyrrelser i elnettet eller deciderede udfald på andre kraftværker og transmissionsforbindelser med kort varsel kan bede DONG Energy om at starte elproduktionen på Kyndbyværket.

Den nye aftale med Energinet.dk har stor betydning for Kyndbyværket og de i alt 37 medarbejdere.

"Aftalen er vigtig for Kyndbyværkets fremtid. Med status som reserveanlæg har en ny aftale med Energinet.dk været en meget afgørende forudsætning for, at Kyndbyværket kan fortsætte driften fra 2016 og frem. Nu er det heldigvis faldet på plads, og vi er klar til at fortsætte med at vedligeholde og tilpasse anlægget til forpligtelserne i den nye aftale," siger Jens Erik Pedersen.

Kyndbyværket kaldes Sjællands 'brandstation' fordi, at værket er i stand til at starte elproduktionen meget hurtigt og få spændingen tilbage på Sjælland efter en såkaldt black out-situation. Gasturbinen på Masnedøværket er også med i aftalen. Anlægget fjernstyres og vedligeholdes fra Kyndbyværket.

Kyndbyværket ligger i Hornsherred ud mod Isefjorden. Værkets funktion er at producere strøm, hvis andre kraftværker eller kabelforbindelser til Jylland, Sverige eller Tyskland svigter, samt træde til på vindstille dage, hvor vindmøllerne ikke producerer så meget.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Ørsted Media Relations 

Carsten Birkeland Kjær +45 9955 7765
eller cabkj@orsted.dk