Delårsrapport for første halvår 2023 – fortsat stærke finansielle resultater med høj indtjening i vores havvindforretning og flere nye partnerskaber

Ørsteds bestyrelse har i dag godkendt delårsrapporten for første halvår 2023.

Driftsresultatet (EBITDA) for første halvår var på niveau med vores forventninger og udgjorde 10,2 mia. kr.

Indtjeningen fra havvindmølleparkerne udgjorde 9,0 mia. kr., hvilket er en stigning på 3,3 mia. kr. i forhold til samme periode sidste år.

Nettoresultatet udgjorde 2,7 mia. kr., og afkastet af investeret kapital (ROCE) lå på 13 %.

Mads Nipper, koncernchef og administrerende direktør i Ørsted, siger i en kommentar til delårsrapporten for første halvår af 2023:
"Vi er tilfredse med resultaterne i første halvår 2023, hvor vores Offshore-forretning igen kan melde om en solid indtjening. Vi er også meget glade for, at vi både op til og på selve kapitalmarkedsdagen i London i juni kunne annoncere flere strategiske opdateringer og partnerskaber.

Blandt mange væsentlige strategiske milepæle i kvartalet fik vi godkendelse til at opføre Hornsea 4, en af verdens største havvindmølleparker med en kapacitet på op til 2,6 GW. Desuden indgik vi i et partnerskab med Irlands førende forsyningsselskab, ESB, om at udvikle en irsk havvindportefølje sammen med dem, og vi underskrev en aftale om at købe Eversources ejerandel på 50 % af havbundsområdet ’Lease Area 500’ i USA. Med købet af dette havbundsområde er vores portefølje af havbundsområder i det nordøstlige USA nu på mere end 4 GW, hvilket gør vores portefølje til den største i regionen.

Vi er glade for, at New Jersey har vedtaget en lov, der giver Ocean Wind 1 mulighed for at benytte og beholde alle føderale skattefradrag, uden at det resulterer i ekstra omkostninger for forsyningskunderne i New Jersey. Det er et vigtigt og nødvendigt skridt for at sikre projektets rentabilitet efter de store omkostningsstigninger, der er sket på tværs af vores havvindprojekter i USA.

Endelig har Ørsted som det første energiselskab i verden forpligtet sig til med øjeblikkelig virkning at genbruge eller genanvende alle solcellepaneler fra sin globale portefølje af solcelleanlæg.”

Vi fastholder vores forventninger til et driftsresultat på 20-23 mia. kr. eksklusiv indtjeningen fra nye partnerskaber, der er indgået i løbet af året. I forhold til de forventninger, vi meldte ud i vores årsrapport for 2022, forventer vi dog, at indtjeningen i Offshore bliver højere end først udmeldt. Til gengæld forventer vi, at indtjeningen for vores kraftvarmeværker vil falde med ca. 4,5 mia. kr. i forhold til 2022 snarere end med ca. 3 mia. kr.

Vi nedjusterer forventningerne til vores bruttoinvesteringer for 2023 med 6 mia. kr. til 44-48 mia. kr, primært på grund af timing. Vi forventer dog at bruge ca. 6 mia. kr. på at købe PSEG’s ejerandel i Ocean Wind 1 og Eversources ejerandel af havbundsområdet ’Lease Area 500’ i USA. Da disse transaktioner er med minoritetsaktionærer, er de ikke medtaget under ’Bruttoinvesteringer’, men de er medtaget under ’Nettoinvesteringer’.

Finansielle hovedtal for første halvår 2023:

Mio. kr.

Q2 2023

Q2 2022

%

H1 2023

H1 2022

%

EBITDA

3.320

3.615

(8 %)

10.230

13.044

(22 %)

- Nye partnerskaber

0

0

n.a.

0

1.610

n.a.

- EBITDA ekskl. nye partnerskaber

3.320

3.615

(8 %)

10.230

11.434

(11 %)

Periodens resultat

(538)

269

n.a.

2.664

5.970

(55 %)

Pengestrømme fra driftsaktivitet

2.447

2.355

4 %

12.566

2.318

442 %

Bruttoinvesteringer

(7.498)

(6.372)

18 %

(16.266)

(13.204)

23 %

Frasalg

(2.038)

267

n.a.

(2.054)

2.194

n.a.

Frie pengestrømme

(7.089)

(3.750)

89 %

(5.754)

(8.692)

(34 %)

Rentebærende nettogæld

43.924

41.449

6 %

43.924

41.449

6 %

FFO/justeret nettogæld

17,7 %

39,0 %

(21 %-p)

17,7 %

39,0 %

(21 %-p)

ROCE

13,2 %

14,8 %

(2 %-p)

13,2 %

14,8 %

(2 %-p)

Telekonference
I forbindelse med præsentationen af delårsrapporten for første halvår vil der blive afholdt en telekonference (på engelsk) for investorer og analytikere torsdag den 10. august 2023 kl. 15.00.

Danmark: 78 76 84 90
International: +44 203 769 6819 
USA: +1 646 787 0157 

PIN: 994005

Telekonferencen (på engelsk) kan følges live på:
https://orsted-events.eventcdn.net/events/interim-report-Q2-2023  

Præsentationsmateriale (på engelsk) vil være tilgængeligt før telekonferencen på: Investors | Ørsted (orsted.com)

Delårsrapporten (på engelsk) kan downloades fra:
https://orsted.com/financial-reports

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Media Relations
Martin Barlebo
99 55 95 52

Investor Relations
Rasmus Keglberg Hærvig
99 55 90 95
ir@orsted.com

Om Ørsted
Det er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker, bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg samt anlæg til produktion af vedvarende brint og grønne brændstoffer. Ørsted rangerer på CDP's A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer og var det første energiselskab i verden, der fik sit videnskabeligt baserede mål om netto-nuludledning godkendt af Science Based Targets initiative (SBTi). Ørsted har ca. 8.700 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2022 en omsætning på 132,3 mia. kr. (17,8 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.

Vedhæftninger