RETTELSE: Delårsrapport for første kvartal 2023. Nedenstående selskabsmeddelelse er blevet rettet i tabellen finansielle hovedtal for første kvartal 2023. Periodens resultat er blevet opdateret med korrekte tal.

Delårsrapport for første kvartal 2023 – stærk start på året med rekordhøj indtjening fra havvindmølleparker og endelig investeringsbeslutning om Greater Changhua 2b og 4

Ørsteds bestyrelse har i dag godkendt delårsrapporten for første kvartal 2023.

Driftsresultatet (EBITDA) i første kvartal var på niveau med vores forventninger og udgjorde 6,9 mia. kr.

Indtjeningen fra vores idriftsatte vindmølleparker og solcelleanlæg udgjorde 6,9 mia. kr., hvilket er en stigning på 2,2 mia. kr. i forhold til samme periode sidste år.

Nettoresultatet udgjorde 3,2 mia. kr., og afkastet af investeret kapital (ROCE) lå på 14 %.

Vi fastholder vores forventninger til et driftsresultat på 20-23 mia. kr. eksklusive indtjening fra nye partnerskaber indgået i løbet af året. Vi fastholder også vores forventninger til bruttoinvesteringer på 50-54 mia. kr.

Mads Nipper, koncernchef og administrerende direktør i Ørsted, siger i en kommentar til delårsrapporten for de første tre måneder af 2023:
”Vi er glade for resultatet i første kvartal 2023, hvor indtjeningen fra vores havvindmølleparker er tilbage på sporet som drivkraften bag vores driftsresultat. Desuden forløber opførelsen af nye vindmølleparker og solcelleanlæg planmæssigt.

En af kvartalets vigtigste strategiske milepæle var, da vi tog endelig investeringsbeslutning om havvindmølleparkerne Greater Changhua 2b og 4 i Taiwan med en samlet kapacitet på 920 MW. Vi forventer at påbegynde anlægsarbejdet på land i år med idriftsættelse inden udgangen af 2025. Greater Changhua 2b og 4 har en robust business case, der vil skabe langsigtet værdi for Ørsted.

Vores Salamander-projekt på 100 MW, som er et joint venture mellem Simply Blue Group, Subsea 7 og Ørsted, har fået tildelt et område til flydende havvind i Skotland og udgør dermed et konkret skridt mod at gøre flydende havvind til en realitet. Vi har også købt det irske udviklingsprojekt Garreenleen på 160 MW solenergi, hvilket bringer vores irske portefølje op på en samlet kapacitet på 576 MW.”

Finansielle hovedtal for første kvartal 2023:

Mio. kr.

Q1 2023

Q1 2022

%

EBITDA

6.910

9.429

(27 %)

- Nye partnerskaber

0

1.610

n.a.

- EBITDA ekskl. nye partnerskaber

6.910

7.819

(12 %)

Periodens resultat

3.202

5.701

(44 %)

Pengestrømme fra driftsaktivitet

10.119

(37)

n.a.

Bruttoinvesteringer

(8.768)

(6.832)

28 %

Frasalg

(16)

1.927

n.a.

Frie pengestrømme

1.335

(4.942)

n.a.

Rentebærende nettogæld

35.261

30.026

17 %

FFO/justeret nettogæld

37,4 %

37,5 %

0 %

ROCE

13,8 %

19,0 %

(5 %-p)

Telekonference
I forbindelse med præsentationen af delårsrapporten for første kvartal vil der blive afholdt en telekonference (på engelsk) for investorer og analytikere onsdag den 3. maj 2023 kl. 14.00.

Danmark: 78 76 84 90 
International: +44 203 769 6819 
USA: +1 646 787 0157 

PIN: 994005

Telekonferencen (på engelsk) kan følges live på:
https://orsted-events.eventcdn.net/events/interim-report-Q1-2023

Præsentationsmateriale (på engelsk) vil være tilgængeligt før telekonferencen på: Investors | Ørsted (orsted.com)

Delårsrapporten (på engelsk) kan downloades fra:
https://orsted.com/financial-reports


Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Media Relations
Martin Barlebo
99 55 95 52

Investor Relations
Rasmus Keglberg Hærvig
99 55 90 95
ir@orsted.com

Om Ørsted
Det er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker, bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg samt anlæg til produktion af vedvarende brint og grønne brændstoffer. Ørsted rangerer på CDP's A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer og var det første energiselskab i verden, der fik sit videnskabeligt baserede mål om netto-nuludledning godkendt af Science Based Targets initiative (SBTi). Ørsted har ca. 8.000 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2022 en omsætning på 132,3 mia. kr. (17,8 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.

Vedhæftninger