Årsrapport for 2022: Ørsted har leveret stærk operationel drift og betydelig strategisk fremdrift

Ørsteds bestyrelse har i dag godkendt årsrapporten for 2022.

Årets driftsresultat (EBITDA) udgjorde 32,1 mia. kr., hvilket er vores højeste EBITDA nogensinde. Heraf kom i alt 11,0 mia. kr. fra det delvise frasalg på 50 % af henholdsvis Hornsea 2 og Borkum Riffgrund 3.

EBITDA eksklusive nye partnerskabsaftaler landede på 21,1 mia. kr., en stigning på 5,3 mia. kr. sammenlignet med 2021. Vi fik gavn af vores alsidige portefølje og opnåede markant højere indtjening fra vores landvind- og solenergiforretning, vores kraftvarmeværker og vores gasaktiviteter end forventet i begyndelsen af året, mens indtjeningen i Offshore faldt. Det uventede fald i Offshore skyldtes primært negative effekter fra prissikringer og forsinkelser på konstruktionen af vores Hornsea 2- og Greater Changhua 1 & 2a-projekter.

Nettoresultatet udgjorde 15,0 mia. kr., og afkastet af investeret kapital (ROCE) lå på 17 %.

Bestyrelsen indstiller, at der udbetales et udbytte på 13,5 kr. pr. aktie (5,7 mia. kr. i alt), hvilket er en stigning på 8,0 % og i tråd med vores udbyttepolitik.

I 2023 forventer vi et EBITDA eksklusive nye partnerskabsaftaler på 20-23 mia. kr., og bruttoinvesteringerne forventes at udgøre 50-54 mia. kr.

Mads Nipper, koncernchef og administrerende direktør for Ørsted, siger:
“I et år med usædvanlige markedsvilkår, ikke mindst de meget volatile energipriser og en markant stigning i inflationen, er vi glade for at have opnået et rekordhøjt driftsresultat for 2022.

Vi har haft en stærk driftsmæssig performance, hvor vores aktiver med en robust rådighedsgrad har været i fuld drift. Vores kraftvarmeværker har understøttet den vigtige forsyningssikkerhed i Danmark.

Derudover har vi opnået væsentlige strategiske resultater på tværs af vores forretning, og vi forbliver overbeviste om, at vi kan nå vores langsigtede finansielle mål og vækstambitioner. Verden står over for en klimakrise, og det er tvingende nødvendigt, at vi omstiller til et bæredygtigt energisystem. Og vi er klar til gå forrest i den hårdt tiltrængte udbygning af vedvarende energi.”

Ørsted opnåede væsentlige strategiske resultater i 2022, herunder:

Offshore

  • I Storbritannien fik vi tildelt en differencekontrakt på opførelsen af Hornsea 3, som bliver verdens største havvindmøllepark, og vi idriftsatte Hornsea 2, som er verdens største idriftsatte vindmøllepark.
  • I USA fortsatte vi med at udvikle vores portefølje af havvindmølleprojekter ud for den amerikanske østkyst. Vi tog blandt andet investeringsbeslutning om South Fork.
  • På trods af udfordringer i Taiwan gjorde vi fremskridt inden for alle områder af opførelsen af Greater Changhua 1 & 2a, og vi forventer at kunne idriftsætte havvindmølleparken i andet halvår 2023.
  • Samtidig har vi taget et vigtigt skridt ind på markederne for flydende havvind i Skotland og Spanien.

Onshore

  • I Europa er vi kommet nærmere et køb af Ostwind, som har en portefølje af udviklingsprojekter på mere end 1,5 GW i Tyskland og Frankrig.
  • Vi har indgået nye partnerskaber i Spanien om at byde på solenergi- og landvindprojekter, der er på et tidligt udviklingsstadie.
  • I USA føjede vi 1,3 GW til vores portefølje efter at have taget investeringsbeslutning om tre store landvindmølle- og solcelleparker (Sunflower, Mockingbird og Eleven Mile), hvilket vil øge vores installerede kapacitet med mere end 30 %.

P2X

  • Vi tog investeringsbeslutning og købte de resterende 55 % af FlagshipONE, det største e-methanolprojekt under opførelse i Europa.
  • Vores ‘Green Fuels for Denmark’-projekt og vores Haddock P2X-projekt i Holland fik begge tildelt IPCEI-støtte.
  • Vi indgik en skelsættende hensigtserklæring med A.P. Møller – Mærsk om at levere 300.000 ton e-methanol på den amerikanske golfkyst.


Finansielle hovedtal for 2022:

Mio. kr.

Q4 2022

Q4 2021

%

2022

2021

%

EBITDA

6.696

8.253

(19 %)

32.057

24.296

32 %

- Nye partnerskaber

77

3.211

(98 %)

10.993

8.507

29 %

- EBITDA ekskl. nye partnerskaber

6.619

5.042

31 %

21.064

15.789

33 %

Periodens resultat

(329)

3.258

n.a.

14.996

10.887

38 %

Pengestrømme fra driftsaktivitet

20.915

668

n.a.

11.924

12.148

(2 %)

Bruttoinvesteringer

(9.826)

(11.752)

(16 %)

(37.447)

(39.307)

(5 %)

Frasalg

983

10.952

(91 %)

25.636

21.519

19 %

Frie pengestrømme

12.072

(132)

n.a.

113

(5.640)

n.a.

Rentebærende nettogæld

30.571

24.280

26 %

30.571

24.280

26 %

FFO/justeret nettogæld

43 %

26 %

16 %-point

43 %

26 %

16 %-point

ROCE

17 %

15 %

2 %-point

17 %

15 %

2 %-point

Telekonference
I forbindelse med aflæggelse af årsrapporten vil der blive afholdt en telekonference for investorer og analytikere onsdag den 1. februar 2023 kl. 14.00.

Danmark: 78 76 84 90
Storbritannien: +44 203 769 6819
USA: +1 646 787 0157

PIN: 994005

Telekonferencen (på engelsk) kan følges live på: https://orsted-events.eventcdn.net/events/annual-report-2022

Præsentationsmateriale (på engelsk) vil være tilgængeligt før telekonferencen på: Investors | Ørsted (orsted.com)

Årsrapporten og rapporter om vederlag, sustainability og ESG performance (på engelsk) kan downloades fra:
https://orsted.com/en/investors/ir-material/annual-reporting-2022 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Media Relations
Martin Barlebo
99 55 95 52

Investor Relations
Rasmus Keglberg Hærvig
99 55 90 95
ir@orsted.com


Om Ørsted
Det er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker, bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg samt anlæg til produktion af vedvarende brint og grønne brændstoffer. Ørsted rangerer på CDP's A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer og var det første energiselskab i verden, der fik sit videnskabeligt baserede mål om at opnå en nettoudledning på nul godkendt af Science Based Targets initiative (SBTi). Ørsted har ca. 7.700 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2021 en omsætning på 77,7 mia. kr. (10,4 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.

 

Vedhæftninger