Delårsrapport for de første ni måneder af 2022 – forventningerne til EBITDA for hele året opjusteres, og strategiske milepæle nået med nye partnerskaber og opkøb

Ørsteds bestyrelse har i dag godkendt delårsrapporten for de første ni måneder af 2022.

Vores driftsresultat (EBITDA) for årets første ni måneder udgjorde 25,4 mia. kr., hvoraf 10,9 mia. kr. vedrørte de delvise frasalg på 50 % af henholdsvis Hornsea 2 og Borkum Riffgrund 3.

EBITDA eksklusive nye partnerskaber steg med 3,8 mia. kr. til 14,4 mia. kr.

Nettoresultatet udgjorde 15,3 mia. kr., og afkastet af investeret kapital (ROCE) var 24 %.

Vi har øget vores forventninger til EBITDA for hele året med 1 mia. kr. til 21-23 mia. kr. eksklusive indtjening fra nye partnerskaber i løbet af året, dvs. eksklusive avancen fra de delvise frasalg på 50 % af henholdsvis Borkum Riffgrund 3 og Hornsea 2. Stigningen skyldes primært højere indtjening fra vores kraftvarmeværker.

Vi har sænket vores forventninger til bruttoinvesteringer med 5,0 mia. kr. til 38-42 mia. kr., primært på grund af timingeffekter på projekter, hvor der har været færre udgifter i 2022 end oprindelig planlagt.

Mads Nipper, administrerende direktør og koncernchef i Ørsted, siger i en kommentar til delårsrapporten for de første ni måneder af 2022:
”På trods af den meget usædvanlige og usikre periode med krig, høj inflation og stigende renter har Ørsted fortsat udbygningen af vedvarende energi og leveringen af el og varme til samfundet i de lande, vi er aktive i. Langt størstedelen af den el, vi leverede, var på fastprisaftaler eller risikoafdækket med finansielle kontrakter.

I disse usædvanlige tider er jeg meget glad for, at vi har været i stand til at øge vores forventninger til årets EBITDA til 21-23 mia. kr.

I dette kvartal har vi nået flere strategiske milepæle i udbygningen af vedvarende energi, herunder opkøbet af Ostwind, hvorved vi udvider vores europæiske portefølje af vedvarende energi på land til også at omfatte Tyskland og Frankrig med en portefølje af udviklingsprojekter på mere end 1,5 GW, samt et banebrydende partnerskab med Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) om at udvikle ca. 5,2 GW havvind i Danmark.

Jeg er også stolt af, at vi netop har indgået et nyt femårigt globalt partnerskab med WWF Verdensnaturfonden om at forene indsatserne for klima og biodiversitet i havet. Målet er at ændre tilgangen til integration af klima- og biodiversitetsindsatser fundamentalt ved at fremme havvindprojekter, der har en netto-positiv påvirkning på biodiversiteten.”

Finansielle hovedtal for tredje kvartal og de første ni måneder af 2022:

mio. kr.

Q3 2022

Q3 2021

%

9M 2022

9M 2021

%

EBITDA

12.317

2.984

313 %

25.361

16.043

58 %

- Nye partnerskaber

9.346

(59)

n.a.

10.916

5.296

106 %

- EBITDA excl. nye partnerskaber

2.971

3.043

(2 %)

14.445

10.747

34 %

Periodens resultat

9.355

487

1821 %

15.325

7.629

101 %

Pengestrømme fra driftsaktivitet

(11.309)

246

n.a.

(8.991)

11.480

n.a.

Bruttoinvesteringer

(14.417)

(8.757)

65 %

(27.621)

(27.555)

0 %

Frasalg

22.459

7

n.a.

24.653

10.567

133 %

Frie pengestrømme

(3.267)

(8.504)

(62 %)

11.959

(5.508)

117 %

Rentebærende nettogæld

45.701

21.211

115 %

45.701

21.211

115 %

FFO/justeret nettogæld

35,3 %

42,5 %

(7 %)

35,3 %

42,5 %

(7 %)

ROCE

24,4 %

12,9 %

12 %p

24,4 %

12,9 %

12 %p

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Media Relations
Martin Barlebo
99 55 95 52

Investor Relations
Rasmus Keglberg Hærvig
99 55 90 95

Telekonference
I forbindelse med præsentationen af delårsrapporten for de første ni måneder af året vil der blive afholdt en telekonference for investorer og analytikere torsdag den 3. november 2022 kl. 14.00.

Danmark: 82 33 31 94
Storbritannien: +44 333 300 9266
USA: +1 646 722 4902

Telekonferencen kan følges live på:
https://edge.media-server.com/mmc/p/a6p6zq4d

Præsentationsmateriale (på engelsk) vil være tilgængeligt før telekonferencen på: Investors | Ørsted (orsted.com)

Delårsrapporten (på engelsk) kan downloades fra:
www.orsted.com/en/investors/ir-material/financial-reports-and-presentations#0


Om Ørsted:

Det er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker, bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg samt anlæg til produktion af vedvarende brint og grønne brændstoffer. Desuden leverer Ørsted energiprodukter til sine kunder. Ørsted er det eneste energiselskab i verden med en videnskabeligt baseret målsætning om netto-nuludledning. Målsætningen er valideret af Science Based Targets initiative (SBTi). Ørsted er kåret som verdens mest bæredygtige energiselskab i 2022 i Corporate Knights’ Global 100-indeks over verdens mest bæredygtige virksomheder og rangerer på klimaorganisationen CDP’s A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer. Ørsted har 7.292 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2021 en omsætning på 77,7 mia. kr. (10,4 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.

Vedhæftninger