Delårsrapport for første halvår 2022 – opjustering af forventningerne til hele året og yderligere udbygning inden for havvind og vedvarende energi på land

Ørsteds bestyrelse har i dag godkendt delårsrapporten for første halvår 2022.

Driftsresultatet (EBITDA) for første halvår udgjorde 13,0 mia. kr., hvilket er på niveau med samme periode sidste år. EBITDA (ekskl. nye partnerskaber) steg med 48 % til 11,4 mia. kr.

Resultatet efter skat udgjorde 6,0 mia. kr., og afkastet af investeret kapital (ROCE) var 15 %.

Vi har øget forventningerne til EBITDA eksklusive nye partnerskabsaftaler med 1,0 mia. kr. til 20-22 mia. kr. Stigningen skyldes primært højere indtjening i Bioenergy & Other og Onshore. Vores forventninger til EBITDA omfatter ikke indtjening fra nye partnerskaber indgået i årets løb, dvs. de omfatter ikke avancen fra det delvise frasalg på 50 % af Borkum Riffgrund 3 i første kvartal 2022 og det kommende delvise frasalg af Hornsea 2.

Vi har opjusteret forventningerne til vores bruttoinvesteringer med 5,0 mia. kr. til 43-47 mia. kr. Opjusteringen skyldes den forventede afslutning af købet af Ostwind på 689 millioner euro.

Mads Nipper, administrerende direktør og koncernchef for Ørsted, siger i en kommentar til delårsrapporten for de første seks måneder af 2022:

”Jeg er meget tilfreds med det første halvår. Ud over de stærke resultater i perioden, herunder de øgede forventninger til EBITDA for hele året, har vi nået en række væsentlige strategiske milepæle.

Vi blev tildelt en kontrakt på verdens største havvindmøllepark, Hornsea 3 i Storbritannien, med en kapacitet på 2.852 MW. Tildelingen af denne differencekontrakt og den fremdrift, vi har oplevet med vores andre havvindprojekter, er medvirkende til, at vi er godt på vej til at nå vores mål om 30 GW havvind inden 2030.

I vores Onshore-forretning har vi også gjort store fremskridt. Vi er kommet ind på det spanske marked for vedvarende energi på land, og vi har indgået en aftale om at købe den tyske og franske landvindplatform Ostwind.

Generelt har vi set en positiv markedsudvikling i første halvår af 2022. Både EU og USA har fremlagt meget ambitiøse planer for at fremskynde udbygningen af vedvarende energi, hvilket sikrer en stærk platform for fortsat vækst i udrulningen af vedvarende energi."

Finansielle nøgletal for andet kvartal og første halvår 2022:

mio. kr.

Q2 2022

Q2 2021

%

H1 2022

H1 2021

%

EBITDA

3.615

8.196

(56 %)

13.044

13.059

(0 %)

- Nye partnerskaber

0

5.355

n.a.

1.610

5.355

(70 %)

- EBITDA excl. nye partnerskaber

3.615

2.841

27 %

11.434

7.704

48 %

Periodens resultat

269

5.544

(95 %)

5.970

7.142

(16 %)

Pengestrømme fra driftsaktivitet

2.355

3.147

(25 %)

2.318

11.234

(79 %)

Bruttoinvesteringer

(6.372)

(12.133)

(47 %)

(13.204)

(18.798)

(30 %)

Frasalg

267

10.591

(97 %)

2.194

10.560

(79 %)

Frie pengestrømme

(3.750)

1.605

n.a.

(8.692)

2.996

n.a.

Rentebærende nettogæld

41.449

12.067

243 %

41.449

12.067

243 %

FFO/justeret nettogæld

17,6 %

62,9 %

-45 %p

17,6 %

62,9 %

-45 %p

ROCE

14,8 %

12,5 %

2 %p

14,8 %

12,5 %

2 %p

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Media Relations
Martin Barlebo
99 55 95 52

Investor Relations
Rasmus Keglberg Hærvig
99 55 90 95

Telekonference
I forbindelse med præsentationen af delårsrapporten for det første halvår vil der blive afholdt en telekonference for investorer og analytikere torsdag den 11. august 2022 kl. 15.00.

Danmark: 78 72 32 50
Storbritannien: +44 333 300 9032
USA: +1 646 722 4903

Telekonferencen kan følges live på:
Investor presentation Q2 2022 (media-server.com)

Præsentationsmateriale (på engelsk) vil være tilgængeligt før telekonferencen på: Investors | Ørsted (orsted.com)

Delårsrapporten (på engelsk) kan downloades fra:
www.orsted.com/en/investors/ir-material/financial-reports-and-presentations#0


Det er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker, bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg samt anlæg til produktion af vedvarende brint og grønne brændstoffer. Desuden leverer Ørsted energiprodukter til sine kunder. Ørsted er det eneste energiselskab i verden med en videnskabeligt baseret målsætning om netto-nuludledning. Målsætningen er valideret af Science Based Targets initiative (SBTi). Derudover sigter Ørsted mod, at alle nye grønne energiprojekter, som selskabet sætter i drift, skal have en netto-positiv biodiversitetspåvirkning senest i 2030. Ørsted er kåret som verdens mest bæredygtige energiselskab i 2022 i Corporate Knights’ Global 100-indeks over verdens mest bæredygtige virksomheder og rangerer på klimaorganisationen CDP’s A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer. Ørsted har 7.292 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2021 en omsætning på 77,7 mia. kr. (10,4 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.

Vedhæftninger