Indkaldelse til ordinær generalforsamling for 2020 i Ørsted A/S

Den årlige generalforsamling i Ørsted A/S afholdes mandag den 2. marts 2020 kl. 10.00 i Tivoli Hotel & Congress Center, Arni Magnussons Gade 2, 1577 København V. 

Dørene åbnes kl. 9.00.

Dagsordenen for generalforsamlingen er:

  • godkendelse af årsrapporten for 2019 og anvendelse af overskud
  • vejledende afstemning om vederlagsrapport for 2019
  • beslutning om decharge for bestyrelsen og direktionen
  • forslag fra bestyrelsen (ændring af vederlagspolitik og pkt. 7.3 i selskabets vedtægter)
  • valg af og honorar til bestyrelsesmedlemmer
  • valg af revisor.

Dagsordenen er beskrevet nærmere i vedlagte indkaldelse til den ordinære generalforsamling.


Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Media Relations
Ulrik Frøhlke
99 55 95 60
ulrfr@orsted.dk

Investor Relations
Allan Bødskov Andersen
99 55 79 96

Ørsteds vision er at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker samt solcelle-, energilagrings- og bioenergianlæg og leverer energiprodukter til sine kunder. Ørsted topper i 2020 Corporate Knights’ Global 100-indeks over verdens mest bæredygtige virksomheder og rangerer på klimaorganisationen CDP’s A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer. Ørsted har 6.500 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2019 en omsætning på 67,8 mia. kr. (9,1 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.

Vedhæftede filer