Ørsted har med succes udstedt grønne hybrid-obligationer

Ørsted A/S har i dag prissat grønne subordinerede hybridobligationer for EUR 600 millioner med udløb 9. december 3019 og med første mulighed for at foretage indfrielse i 2027 (NC8). Udstedelsen har afregningsdato 9. december 2019.

Formålet er primært at refinansiere den eksisterende EUR 600 millioner 3.0% hybridobligation udstedt i 2015, som kan indfries til kurs pari fra 10. august til 6. november 2020.

Sammendrag af den nye grønne subordinerede hybridobligation:

  • Nominelt beløb: EUR 600 millioner
  • Udløbsdato: 9. December 3019
  • Indfrielsesoption: ved kurs pari fra 9. September 2027 til og med 9. December 2027 og ved alle efterfølgende kuponbetalingsdage.
  • Kreditspænd: 195,2bp
  • Fast kuponrente frem til 9. December 2027: 1,75%
  • Udstedelseskurs: 99,079% af nominelt beløb
  • Ordrebog: 6.7x overtegnet
  • Noteret på Luxembourg Stock Exchange (official liste) med optagelse på Luxembourg Green Exchange Platform (LGX)

Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke de tidligere udmeldte forventninger til det finansielle resultat for regnskabsåret 2019 eller det udmeldte forventede investeringsniveau for 2019.


For yderligere information kan du kontakte:

Media Relations
Ulrik Frøhlke
+45 99 55 95 60

Investor Relations
Allan Bødskov Andersen
+45 99 55 79 96


Ørsteds vision er at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver havvindmølleparker, vindmølleparker på land, solenergi- og energilagringsanlæg samt bioenergianlæg og forsyner sine kunder med energiprodukter. Ørsted har 6.500 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2018 en omsætning på 76,9 mia. kr. (10,3 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.

Vedhæftet fil