Afslutning af aktietilbagekøbsprogram

Den 1. maj 2019 iværksatte Ørsted et aktietilbagekøbsprogram som beskrevet i koncernmeddelelse nr. 14/2019. I henhold til programmet vil Ørsted i perioden fra den 1. maj 2019 til og med 22. maj 2019 købe op til 191.000 stk. egne aktier, svarende til 0,05% af Ørsted’s nuværende aktiekapital. Det maksimale samlede vederlag, Ørsted kan betale for aktierne, er 107,1 mio. kr. Programmet gennemføres i henhold til ’Safe Harbour’-bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 samt Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052 af 8. marts 2016.

HandelsdagTilbagekøbt
antal
Gennemsnitlig handelskursBeløb kr.
Akkumuleret for handelsdag 1-10124.491511,40 63.664.756,39
11:  15. maj 2019 12.500514,57  6.432.146,25
12: 16. maj 2019  7.440520,01  3.868.890,77
13: 20. maj 2019 15.000527,15  7.907.323,50
14: 21. maj 2019 20.000535,32  10.706.386,00
15: 22. maj 2019 11.569537,62  6.219.709,58
Akkumuleret for handelsdag 1-15191.000517,27  98.799.212,49

Aktietilbagekøbsprogrammet er nu afsluttet og det maksimale antal aktier på 191.000 stk. er tilbagekøbt.

Pr. dags dato ejer Ørsted 396.270 stk. aktier á nominelt 10 kr. i Ørsted, svarende til 0,09 % af det samlede antal udstedte aktier.

Oplysninger om de enkelte transaktioner foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet er angivet i det vedhæftede bilag.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Media Relations
Ulrik Frøhlke
99 55 95 60
ulrfr@orsted.dk

Investor Relations
Daniel Lerup
99 55 59 35
danil@orsted.dk  

Vedhæftede filer