Beslutninger på den ordinære generalforsamling i Ørsted A/S

Ørsted A/S har i dag afholdt ordinær generalforsamling, hvor følgende blev vedtaget:

Den reviderede årsrapport for 2018 og disponering af overskud

  • Ørsteds reviderede årsrapport for 2018 blev godkendt.
  • Udbetaling af udbytte på kr. 9,75 pr. aktie blev godkendt.

Decharge, vederlag og valg

  • Generalforsamlingen meddelte bestyrelsen og direktionen decharge.
  • PricewaterhouseCoopers blev genvalgt som revisor for selskabet.
  • Den foreslåede stigning i vederlaget til bestyrelsen for 2019 blev godkendt.
  • Forslaget om at reducere antallet af generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer fra otte til seks medlemmer blev vedtaget.
  • Generalforsamlingen genvalgte Thomas Thune Andersen som formand for bestyrelsen, Lene Skole som næstformand for bestyrelsen og Lynda Armstrong, Dieter Wemmer, Jørgen Kildahl og Peter Korsholm som medlemmer af bestyrelsen.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Media Relations
Ulrik Frøhlke
99 55 95 60

Investor Relations
Daniel Lerup
99 55 97 22


Ørsteds vision er at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver landvindmølleparker, havvindmølleparker, bioenergianlæg og innovative løsninger, som omdanner affald til energi, og forsyner sine kunder med intelligente energiprodukter. Ørsted har 6.080 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktie handles på Nasdaq Copenhagen (Orsted). I 2018 havde selskabet en omsætning på 76,9 mia. kr. (10,7 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.

Vedhæftet fil