Storaktionærmeddelelse – EuroPacific Growth Fund

I henhold til kapitalmarkedslovens § 30, jf. § 38, har EuroPacific Growth Fund (“EUPAC”), USA, underrettet Ørsted A/S (”Ørsted”) om, at EUPAC per 15. oktober 2018 ejer 20.489.099 Ørsted-aktier svarende til 4,8739 % af Ørsted’s aktiekapital.

EUPAC har overdraget stemmerettighederne til sin aktiebeholdning i Ørsted til sin investeringsrådgiver, Capital Research and Management Company, et 100% ejet datterselskab af The Capital Group Companies Inc. EUPAC har informeret Ørsted om, at underretningen foretaget på vegne af The Capital Group Companies den 3. november 2016 inkluderede EUPAC’s aktiebeholdninger.

EUPAC er en investeringsforening, der er registreret i USA i henhold til den amerikanske Investment Company Act af 1940.

Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke Ørsteds tidligere udmeldte finansielle forventninger til regnskabsåret 2018.

Yderligere oplysninger

Media Relations
Ulrik Frøhlke
+45 99 55 95 60
tomlc@orsted.dk

Investor Relations
Daniel Lerup
+45 99 55 59 35
danil@orsted.dk 

 

Vedhæftet fil